Työikäisen väestön kasvu on maahanmuuton varassa tulevina vuosina

Julkaisuajankohta 22.5.2024 15.31
Uutinen

Lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen mukaan nettomaahanmuutto pysyttelee korkealla tasolla tulevina vuosina. Tämä heijastuu työttömien työnhakijoiden määrään. Koska työikäisen väestön kasvu on pitkälti maahanmuuton varassa, jatkaa ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä oletettavasti kasvuaan.

Huhtikuun 2024 lukuihin perustuvan työllisyyskatsauksen mukaan:

  • Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli huhtikuussa 41 260, mikä on 15 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 18 prosenttia (6 260 henkilöä). 
  • Työ- ja elinkeinoministeriön uusimmassa lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessa nettomaahanmuuton ennustetaan pysyttelevän korkealla tasolla myös tulevina vuosina. Tämä heijastuu väistämättä myös työttömien työnhakijoiden määrään: on oletettavaa, että ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa kasvuaan, sillä työikäisen väestön kasvu on pitkälti maahanmuuton varassa.
  • Työvoimatutkimuksen mukaan ulkomaalaisten työllisyysaste oli 61,4 % vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Ulkomaan kansalaisten kausitasoitettu työllisyysaste laski jopa 4,9 %-yksiköllä edelliseen neljännekseen nähden.
    • Ulkomaalaisten työllisyysaste pysytteli vuoden 2023 alkupuoliskolla selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen koronakriisiä. Työllisyysasteen trendi on nyt kuitenkin lähtenyt matalasuhdanteen vuoksi huomattavan laskuun. Ulkomaalaisten työllisyysaste on Suomen kansalaisten vastaavaa suhdanneherkempi, ja ero suomalaisiin nähden kasvoikin nyt merkittävästi.

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin ja työvoimatutkimuksen kyselytietoihin.

Toukokuun 2024 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lisätietoja:
Työllisyyskatsaukset
Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste

Takaisin uutisiin