Ukrainasta paenneiden tilapäinen suojelu jatkuu EU-maissa vuoteen 2025

Julkaisuajankohta 3.10.2023 13.00
Uutinen

Euroopan unionin maiden sisäministerit ovat 28.9.2023 järjestetyssä kokouksessa päättäneet jatkaa Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua EU-alueella. Aiemman päätöksen mukaisesti EU-maat olivat velvoitettuja antamaan tilapäistä suojelua Ukrainan pakolaisille 4.3.2024 saakka. Uuden päätöksen mukaisesti tilapäistä suojelua jatketaan vuoteen 2025 asti.

Ukrainan sodan seurauksena Ukrainasta on paennut miljoonia ihmisiä. Euroopan unionin neuvosto päätti 4.3.2022, että EU-maat antavat sotaa pakeneville tilapäistä suojelua. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on taata Ukrainasta pakeneville yhtenäinen asema ja oikeudet kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. 

Neuvoston päätöksen mukaisesti tilapäistä suojelua annetaan henkilöille, jotka ovat joutuneet pakenemaan Ukrainasta 24.2.2022 alkaneen Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Näihin lukeutuvat Ukrainassa ennen 24.2.2022 asuneet Ukrainan kansalaiset; kansalaisuudettomat henkilöt ja muiden kolmansien maiden kuin Ukrainan kansalaiset, jotka saivat kansainvälistä suojelua tai vastaavaa kansallista suojelua Ukrainassa ennen 24.2.2022; ja edellä tarkoitettujen henkilöiden perheenjäsenet. 

Jäsenvaltioiden tulee antaa joko tilapäistä suojelua tai kansallisen lainsäädännön mukaista asianmukaista suojelua myös kolmansien maiden kansalaisille, jotka oleskelivat Ukrainassa 24.2.2022 pysyvän oleskeluluvan perusteella ja jotka eivät voi palata lähtömaahansa tai lähtöalueelleen turvallisesti ja pysyvästi. 

Suomi laajensi valtioneuvoston päätöksellä maaliskuussa 2022 tilapäisen suojelun koskemaan myös niitä Ukrainan kansalaisia, jotka olivat poistuneet Ukrainasta ennen sodan alkamista sekä muulla kuin pysyvällä luvalla Ukrainassa oleskelleita kolmannen maan kansalaisia. Valtioneuvosto päättää lähiviikkoina, jatketaanko tilapäistä suojelua vuoteen 2025 myös näille henkilöille. 

Maahanmuuttovirasto jatkaa oleskelulupia ja viestii asiakkaille

Maahanmuuttovirasto jatkaa 4.3.2025 asti niiden henkilöiden oleskelulupia, joita tilapäisen suojelun jatkuminen koskee. Maahanmuuttovirasto viestii oleskelulupien jatkumisesta asiakkaille kirjeellä ja tekstiviestillä ja julkaisee mahdollisimman pian lisätietoa sekä ohjeita oleskelulupakortin hakemiseen. Maahanmuuttoviraston tiedote oleskelulupien jatkamisesta on julkaistu suomeksi, englanniksi, ruotsiksi ja ukrainaksi.

Suomesta tilapäistä suojelua on saanut noin 63 700 henkilöä.

Lisätietoja: 
Lue sisäministeriön tiedote tilapäisen suojelun jatkamisesta
Lue maahanmuuttoviraston tiedote tilapäisen suojelun oleskelulupien jatkamisesta

Takaisin uutisiin