Ulkomaalaistaustaisten nuorten hyvinvointia haastavat esimerkiksi kiusaaminen, syrjintä ja koulutuspolkujen eriytyminen

Julkaisuajankohta 17.5.2023 10.15
Uutinen

Valtion nuorisoneuvosto ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat julkaisseet tutkimuskatsauksen ulkomaalaistaustaisten 12 –29-vuotiaiden nuorten hyvinvoinnista Suomessa. Katsauksen mukaan ulkomaalaistaustaiset nuoret ovat selvästi suomalaistaustaisia haavoittuvammassa asemassa ja heille voi kasaantua monenlaisia hyvinvoinnin haasteita.

Katsauksen mukaan ulkomaalaistaustaiset nuoret elävät useammin turvattomassa kasvuympäristössä ja heillä voi olla vaikeuksia palveluihin pääsyssä. Heitä myös ohjataan useammin ammatillisiin opintoihin ja he päätyvät suhteellisesti harvemmin lukioon.

Ulkomaalaistaustaiset nuoret kokevat kiusaamista, yksinäisyyttä ja syrjintää useammin kuin suomalaistaustaiset. Syrjinnän kokemukset ja sosiaalisen tuen puute ovat yhteydessä mielenterveyden haasteisiin. 

Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi lasten ja nuorten kasvu- ja elinolojen asiantuntijoita.
 
Lisätietoja:
Lue lisää tutkimuskatsauksesta
Ulkomaalaistaustaisten nuorten hyvinvointi tutkimusten ja tilastojen valossa -tutkimuskatsaus

Takaisin uutisiin