Ulkomaalaisten ja vieraskielisten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut erityisesti Uudellamaalla

Julkaisuajankohta 22.12.2020 13.03
Uutinen

Joulukuun 2020 työllisyyskatsauksen mukaan erityisesti Uudellamaalla on aiempaa enemmän ulkomaalaisia ja vieraskielisiä työttömiä työnhakijoita. Myös ulkomaalaisten pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut selvästi edellisvuodesta.

Joulukuun 2020 katsauksen mukaan:

  • Sekä ulkomaalaisten että vieraskielisten työttömien työnhakijoiden määrä pysyi marraskuussa lähes ennallaan lokakuuhun nähden. Edellisestä vuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 41 % ja vieraskielisten 42 %. Kasvu oli molemmissa ryhmissä kaikkien työttömien työnhakijoiden määrän kasvua (38 %) suurempaa.
  • Pieni osa kasvusta selittynee sillä, että ihmisiä on siirtynyt työvoiman ulkopuolelta työmarkkinoille. Tästä johtuen koronan vaikutus työllisyysasteeseen ei välttämättä ole aivan yhtä suuri kuin työttömyysasteeseen. Työvoimatutkimuksen mukaan ulkomailla syntyneiden työllisyysaste oli kolmannella vuosineljänneksellä kohtuullisen korkea (64,8 %) suhteessa aiempiin vuosiin, mutta lukuun sisältyy otoskoon pienuuteen ja edustavuuteen liittyvää epävarmuutta.
  • Ulkomaalaisten ja vieraskielisten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut Uudellamaalla selvästi muita alueita enemmän. Suhteellisesti kasvu on ollut suurinta Ahvenanmaalla, mutta määrät ovat pieniä.
  • Ulkomaalaisten pitkäaikaistyöttömien määrä (52 %) on kasvanut merkittävästi edellisvuodesta. Yli 2 vuotta työttöminä olleiden määrässä ei kuitenkaan näy vielä suurta muutosta.
  • Suurimmista kansalaisuusryhmistä eniten on kasvanut Kiinan (81 %) ja Viron (67 %) kansalaisten työttömien työnhakijoiden määrä. Pienemmistä kansalaisuusryhmistä kasvu on ollut nopeaa Filippiinien (163 %), Nepalin (153 %) ja Latvian (120 %) kansalaisten joukossa.

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin.

Joulukuun 2020 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lue lisää:

Ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin