Ulkomaalaisten työllisyysaste on nousussa - myös työnhakijoita on edelleen paljon

Julkaisuajankohta 20.9.2022 15.51
Uutinen

Syyskuun työllisyyskatsauksesta ilmenee, että Ukrainan kansalaiset ovat pian suurin yksittäinen kansalaisuusryhmä työttömien työnhakijoiden joukossa. Muiden kuin ukrainalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski 11 prosenttia edellisvuodesta.

Elokuun 2022 lukuihin perustuvan työllisyyskatsauksen mukaan:

  • Elokuussa 2022 ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 32 933. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski 3 prosenttia (859 henkilöä). 
  • TE-palvelujen asiakkaiksi on tullut viime aikoina paljon tilapäistä suojelua saavia. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden joukossa Ukrainan kansalaiset ovat pian suurin yksittäinen kansalaisuusryhmä. Tämän ja ensi vuoden aikana ukrainalaisten työnhakijoiden määrä voi kasvaa moninkertaiseksi.
  • Ulkomaalaisista muiden kuin ukrainalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski 11 prosenttia edellisvuodesta. Myös tällä ryhmällä työttömyyden lasku oli kuitenkin hitaampaa kuin Suomen kansalaisilla (- 17 %).
  • Alueellisesti ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi kaikkialla muualla paitsi Uudellamaalla (- 11 %) ja Ahvenanmaalla (- 18 %). Nousu painottui niille ELY-keskusalueille, joissa ulkomaalaisten määrä on verrattain pieni ja tilapäistä suojelua saavien määrän kasvusta johtuva suhteellinen muutos suuri.
  • Kaikista työttömistä työnhakijoista ulkomaalaisten osuus oli 14 prosenttia ja vieraskielisten osuus 19 prosenttia.
  • Työvoimatutkimuksen mukaan ulkomailla syntyneiden työllisyysaste ylitti toisella vuosineljänneksellä ensimmäistä kertaa 70 prosentin rajan (70,1 %). Myös ulkomaan kansalaisten työllisyysaste oli korkea (69.7 %). Ulkomaalaisten työllisyysaste eroaa kuitenkin suuresti kyselyaineistoissa ja rekisteriaineistoissa.

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin ja työvoimatutkimuksen kyselytietoihin.

Syyskuun 2022 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lisätietoja:

Työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin