Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski lokakuussa, mutta alueelliset erot ovat suuria

23.11.2021 14.40
Uutinen

Marraskuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut vuoden 2020 lokakuuhun verrattuna -6%. Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut merkittävästi Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Ahvenanmaalla, Lapsissa ja Pirkanmaalla, kun taas joillakin alueilla työttömien työnhakijoiden määrät ovat nousseet.

Lokakuun lukuihin perustuvan katsauksen mukaan: 

  • Lokakuussa 2021 ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli lomautetut mukaan luettuna 30 253. Määrä oli -6 % pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa (Suomen kansalaisilla laskua edellisvuoteen nähden -17 %).
  • Ulkomaan kansalaisten työttömyyden kehitys oli hyvin epätasaisista eri ELY-keskusten alueilla. Varsinais-Suomessa ja Kainuussa ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi hieman edellisvuodesta (2 – 4 %). Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Ahvenanmaalla, Lapissa ja Pirkanmaalla työttömien määrä puolestaan laski merkittävästi (-18 % - 35 %). Uudellamaalla lasku oli hyvin maltillista (-3 %).
  • Vaikka pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt pieneen laskuun, on yli kaksi vuotta työttöminä olleiden määrä edelleen kasvussa.
  • Muuten kehitys on varsin samankaltaista kuin aiempina kuukausina: miesten  (-9 %) työttömyys laski naisia (-3 %) nopeammin ja alle 25-vuotaiden (-14%) työttömyys selvästi yli 50-vuotiaita (0 %) nopeammin. Pakolaistaustaisten työttömyys on edellisvuotta korkeammalla tasolla ja selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen pandemiaa.

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin ja työvoimatutkimuksen kyselytietoihin.

Marraskuun 2021 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta. 

Lisätietoja:
Työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin