Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Moninaiset vapaaehtoistyöntekijät ovat yhteisöjen voimavara

Julkaisupäivä 6.5.2022 13.58 Blogit

Yhdistykset ja yhteisöt voivat tukea kotoutumista kutsumalla maahanmuuttaneita mukaan vapaaehtoistoimintaan. Toimintaan osallistumisessa on kuitenkin havaittu olevan erilaisia esteitä. 

Moni järjestö ottaisi varmasti mielellään mukaan enemmän maahanmuuttaneita vapaaehtoistyöntekijöiksi. Ongelmaksi saattaa koitua se, ettei tiedetä, mitä kautta heitä tavoittaisi. Pelkona voi olla myös esimerkiksi kommunikaation ongelmat, jos yhteistä kieltä ei juuri ole. Moni maahanmuuttanut taas kartuttaisi mielellään työkokemusta ja vahvistaisi kielitaitoaan vapaaehtoistyössä. Miten saada nämä ihmiset ja tarpeet kohtaamaan?

OppiJana-hankkeessa vahvistetaan aikuisten perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia sekä yhteiskuntaan integroitumista vapaaehtoistyöhön osallistumisen kautta. Samalla tuetaan järjestöjen kykyä vastaanottaa maahanmuuttaneita ja kehittyä kahdensuuntaisen kotoutumisen edistäjinä. 

Vapaaehtoistyö lisäsi itsevarmuutta ja rohkeutta

Tähän mennessä hankkeessa on toteutettu kaksi vapaaehtoistyön tutustumis- eli VET-jaksoa ja kolmas jakso oli huhtikuussa 2022. Kolmisenkymmentä yhdistystä ja yhteisöä on tarjonnut vapaaehtoispaikkoja nuorille. Yli kolmekymmentä nuorta Helsingin aikuislukion ja Omnian aikuisten perusopetuksen opiskelijaa on ollut VET-jaksolla ja tutustunut vapaaehtoistyöhön vähintään 20 tunnin ajan. 

Nuoret saavat vapaaehtoistyöhön tutustumisjaksosta kurssisuorituksen suomen kielen, yhteiskuntaopin tai opinto-ohjauksen opintoihin. Lisäksi he voivat hakea digitaalista osaamismerkkiä OppiJana vapaaehtoistyössä. Se todistaa, että merkin saaja on oppinut työelämätaitoja ja kehittänyt omia vahvuuksiaan vapaaehtoistyössä.

Nuorten mukaan vapaaehtoistyöhön tutustuminen antoi itsevarmuutta ja rohkeutta toimia sekä puhua erilaisten ihmisten kanssa. 

“Mukavaa on ollut järjestöön tutustuminen, uusien ihmisten kohtaaminen ja yhdessä oleminen, sai näyttää omia taitojaan, tulla kuulluksi sekä sai esittää myös omia ehdotuksiaan ja mielipiteitään.”
Vapaaehtoistyössä oppii nuorten mielestä myös suomen kieltä ja erilaisia konkreettisia tehtävään liittyviä taitoja kuten viestintätaitoja, lastenhoitoa, ruuanlaittoa, hyllyjen järjestämistä ja kassatyötä.

Järjestöille nuorten osallistuminen toimintaan on antanut uusia ideoita ja näkökulmia, käytännön paikkoja sukupolvien ja eri taustoista tulevien ihmisten kohtaamiselle ja kokemusta vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. 

”Nuoret ovat tuoneet meille uutta intoa ja energiaa! Heillä oli ihanaa osaamista ja innokkuutta sekä hauskoja ideoita ryhmätoimintaan. Ohjaajan roolissa pääsee aina myös reflektoimaan omaa toimintaa ja tekemään arvokkaita oivalluksia. Haastavinta ohjaamisessa oli rajallisen ajan puitteissa rohkaista ja tukea nuoria pääsemään kuorestaan. Tätä olisi ollut ihana vielä jatkaa, jos aikataulut (ja koronatilanne) olisivat antaneet periksi.”

Verkkokoulutus tarjoaa työkaluja ohjaamiseen

Järjestöjen tukemiseksi OppiJana-hankkeessa on kehitetty kaikille avoin ja ilmainen verkkokoulutus Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä. Verkkokurssilla osallistuja saa näkökulmia ja työkaluja monikulttuuriseen ohjaamiseen erityisesti vapaaehtoistyössä. Kurssin aikana osallistuja pohtii itseään ohjaajana sekä oman yhdistyksen tai yhteisön moninaisuutta ja saavutettavuutta. Kurssin aihepiirejä ovat muun muassa osallisuus, kohtaaminen, saavutettavuus sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Keväällä 2022 verkkokurssin teemoista järjestetään lisäksi verkkotyöpajoja. 

Hankkeessa on kiinnitetty huomiota siihen, että epävirallisissa ympäristöissä opitut taidot ovat myös tunnustettavaa osaamista sekä kehitetty omia digitaalisia osaamismerkkejä. Tämän vuoksi myös ohjaajille on suunniteltu oma digitaalinen osaamismerkki Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä.  Arvioitavilla tehtävillä voi osoittaa hallitsevansa verkkokurssin osaamistavoitteet ja hyväksi lukea kurssin myös osaksi Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) yhteisöpedagogiopintoja.

Verkkokurssin toivotaan innostavan yhteisöissä toimivia ottamaan maahanmuuttaneita aktiivisemmin mukaan toimintaan ja tekemään vapaaehtoistyöstä kaikille saavutettavampaa. Verkkokurssin materiaaleista voi myös käydä hakemassa inspiraatiota ja innostusta kevyemmin tai kurssin voi suorittaa intensiivisemmin, jolloin kurssin päätteeksi saa itselleen digitaalisen osaamismerkin.

Jenni Hernelahti, OppiJana-hankkeen asiantuntija, Humak
Kaisu Tuominen, OppiJana-hankkeen asiantuntija ja koulutustuottaja, KSL-opintokeskus

OppiJana on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jota toteuttavat Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak, Helsingin aikuislukio ja KSL-opintokeskus.

         Oppijana vapaaehtoistyössä -merkki. Ohjaajana vapaaehtoistyössä -merkki

 

 

 

 

Lisätietoa:
OppiJana-hanke
Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä -verkkokurssi
Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä -koulutus keväällä 2022 - KSL-opintokeskus
Digitaalinen osaamismerkki vapaaehtoistyöhön tutustuville
Digitaalinen osaamismerkki monikulttuurisen vapaaehtoistyön ohjaajille