Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Perhevapaalta työelämään ​​​​​​​-hanke tukee työelämään paluuta ja kutsuu yhteistyöhön

Julkaisupäivä 25.1.2022 14.56 Blogit

Saija Enqvist Perhevapaa voi olla ihanaa aikaa. Siihen voi tosin kuulua myös kiireen ja riittämättömyyden kaltaisia tunteita, jotka tuskin lievenevät, kun sekoitetaan soppaan vielä ajatukset työelämään siirtymisestä. Mukaan kourallinen epävarmuutta osaamisesta, kauha alanvaihtohaluja ja kimpale huolta perheen ja työn yhdistämisestä, ja työelämästä etäällä pitävä keitos on helposti valmis. 

Perhevapaalta työelämään siirtymiseen voi kuitenkin ottaa reseptikirjan ja tarvittaessa – sananlaskua uhmaten – apukokkeja ammattivalmentajan ja tulkin muodossa avuksi! Tomi Majuri  

Vedämme työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa ja Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoimaa Perhevapaalta työelämään -hanketta, jossa tähdätään sujuvampiin siirtymiin perhevapaalta kohti työelämää.  Asiakaskohderyhmäämme ovat perhevapaalla olevat vanhemmat, joille järjestetään valmennusta. 

Osallistuminen ei maksa mitään, ei vaikuta tukiin eikä sido mihinkään. Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Lapissa (Lappi etänä) pidettäviin valmennuksiin pääsee kesäkuun loppuun asti. Osallistua voi riippumatta perhevapaan pituudesta, koulutaustasta tai sukupuolesta.

Mukaan pääsee, odottipa työsuhde perhevapaalta paluuta tai ei.

Monipuolista tukea työelämään siirtymiseksi tarjotaan eri kielillä

Tavoittelemme kohderyhmään myös perhevapaalla olevia maahanmuuttajataustaisia vanhempia, joilla ei ole osallistumiseen riittävää kotimaisten kielten taitoa. Palvelua tarjotaan suomen, ruotsin, pohjoissaamen (vain Lappi) ja englannin lisäksi tulkattuna ja omissa ryhmissä venäjäksi, arabiaksi, somaliksi, kurdiksi (sorani tai kurmandzi), farsiksi ja mandariinikiinaksi. Valtaosa ilmoittautuneista on suomenkielisiä, mutta vanhempia on myös muista kieliryhmistä.

Räätälöimme valmennuksen yksilön tarpeisiin, mutta tietty runko on olemassa. Tapaamisissa käsitellään esimerkiksi osaamista, työnhakuasiakirjoja, lastenhoitoon liittyviä käytänteitä ja itsensä työllistämistä. Mukaan kuuluu kielikoulutusvaihtoehtojen selvittäminen ja suomalaiseen työkulttuuriin tutustuminen niille vanhemmille, joilla ei ole riittävää kielitaitoa osallistua kotimaisilla kielillä.

Teemme yhteistyötä tärkeiden asioiden puolesta

Perhevapaalla olevat määritellään työvoiman ulkopuolella oleviksi, eivätkä he siten kuulu työllisyyttä edistävien palveluiden piiriin. Perhevapaalaisen työelämäasiat eivät välttämättä nouse esiin aina myöskään sote-puolella. Hankkeessa iskemme tähän väliin ja haluamme auttaa perhevapaalaisia askeleessa kohti työelämää. Toisaalta, vaikka työllistyminen ei yksin ole osoitus onnistuneesta kotoutumisesta sen ollessa monen eri tekijän summa, vaikuttaa työllistyminen maahanmuuttaneiden kotoutumiseen. Näin hankkeella on myös kotoutumisaspekti.

Kohderyhmää ovat myös työnantajat, järjestöt ja perheiden ja vanhempien kanssa toimivat tahot vaikkapa valtiolla ja kunnissa. Tarkoitus on purkaa toimijoiden välisiä siiloja, madaltaa raja-aitoja ja kehittää poikkihallinnollista yhteistyötä. Kannustamme seuraamaan hanketta sosiaalisessa mediassa ja vinkkaamaan valmennuksista. Edustatpa järjestöä, työllisyys-, sosiaali- tai maahanmuuttajapalveluita tai toimit muuten teemojemme parissa, kutsumme Sinut yhteistyöhön. Mitä useampi kokki, sitä parempi soppa!

Saija Enqvist, projektipäällikkö ja Tomi Majuri, projektisuunnittelija, Perhevapaalta työelämään -hanke, Uudenmaan ELY-keskus

Lisätietoja:
Perhevapaalta työelämään -hankkeesta ja valmennuksista suomeksi ja englanniksi
Ilmoittautumislomake valmennuksiin sekä lyhyt omakielinen info valmennuksista kaikilla hankkeen kielillä
Perhevapaalta työelämään -hanke Facebookissa
Perhevapaalta työelämään -hanke Instagramissa
Perhevapaalta työelämään -hanke LinkedInissä