Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Blogit

Vihapuheelle ei pidä antaa tilaa

Julkaisupäivä 4.3.2022 17.25 Blogit

Ryhmä ihmisiä istuu piirissä kädet yhdessä Ukrainan kriisillä on monenlaisia vaikutuksia myös Suomessa asuvien ihmisten turvallisuuden tunteeseen, asenteisiin ja eri ryhmien väliseen vuorovaikutukseen. Kunnissa ja järjestöissä voidaan varautua Ukrainasta saapuvien ihmisten vastaanoton lisäksi myös toimenpiteisiin, joiden avulla vahvistetaan hyviä väestösuhteita jännitteisessä tilanteessa. 

Järjestöt ja yksityishenkilöt raportoivat nyt kasvavasta Suomen venäjänkieliseen vähemmistöön kohdistuvasta vihapuheesta. Muun muassa pääministeri Marin ja yhdenvertaisuusvaltuutettu Stenman ovat tuominneet tällaisen venäjänkielisiin kohdistuvan vihapuheen. 

Syrjimättömän ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen edellyttävät aktiivisia toimia. Vihatekojen vastainen työ on paikallistasolla esimerkiksi yhdenvertaisuuden edistämistä, turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen vahvistamista, myönteisen vuorovaikutuksen tukemista ja eri väestöryhmien osallisuutta tukevia toimia. Vihapuheen kohteeksi joutuvaa auttaa toisten ihmisten tuki, ja sitä kannattaa ilmaista aktiivisesti. Puuttumattomuus antaa vihapuheelle tilaa. Vihapuheen vastaisia toimia on koottu oikeusministeriön julkaisuun. 

Kriisi voi herättää voimakasta pelkoa ja traumoja paitsi Suomessa olevissa ukrainalaisissa myös muissa sotaa ja vainoa pakenevissa ryhmissä. Tästä syystä on tärkeää jatkaa tukea myös aiemmin tai muista syistä maahan tuleville. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Paloma-hankkeen oppaaseen on koottu tietoa pakolaistaustaisten mielenterveyden tukemiseen. 

Euroopan unionin päätös tilapäisen suojelun myöntämisestä ukrainan pakolaisille voi aiheuttaa epäoikeudenmukaisuuden tunteita niiden keskuudessa, jotka ovat Suomessa joutuneet pitkään turvapaikkaprosessiin ja sen mukanaan tuomaan epävarmuuteen. Keskustelua käydään myös siitä, onko EU-maiden vahva reaktio ja toimenpiteet osoitus siitä, että Euroopassa tapahtuviin kriiseihin vastataan voimakkaammin kuin kriiseihin Euroopan ulkopuolella. Samalla keskusteluun osallistuvat tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen ja toivottavat EU-maiden antaman tuen tervetulleeksi. Myös tämän tapaiselle keskustelulle ja tunteille on oltava tilaa. 

Kuntien tulee panostaa avoimeen ja neutraaliin viestintään, monialaiseen viranomaisyhteistyöhön, ja tarvittaessa käynnistää paikallisia dialogeja ja yhteisösovittelua jännitteiden purkamiseksi ja konfliktien käsittelemiseksi. Jos väestösuhteet kriisiytyvät, ja polarisaatio kunnassa kasvaa tai eskaloituu konfliktiksi, yhteisösovittelun työkaluja on kehitetty tilanteiden käsittelyyn. 

Paitsi akuutteja, kriisiin vastaavia toimenpiteitä, kunnissa ja järjestöissä on syytä jatkaa pitkäjänteistä yhdenvertaisuutta ja hyviä väestösuhteita edistävää työtä. Väestösuhteiden edistämisen keskeisiä muotoja ovat asenteisiin vaikuttaminen, eri väestöryhmiin kuuluvien ihmisten turvallisuuden edistäminen, ryhmien vuorovaikutusta lisäävät ja parantavat toimenpiteet sekä konfliktinratkaisu- ja sovittelumenetelmien käyttäminen. Työkaluja hyvien väestösuhteiden pitkäjänteiseen edistämiseen löytyy oikeusministeriön oppaasta. 

Anna Bruun, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
Milla Aaltonen, hankepäällikkö, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
Mia Luhtasaari, hankepäällikkö, erityisasiantuntija, oikeusministeriö

Lue lisää aiheesta:
Pääministeri Sanna Marin Twitterissä
Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa: PALOMA-käsikirja
Julkaisut yhdenvertaisuudesta
Yhteisösovittelun työkaluja
Yhteiselon avaimia - Virikkeitä kunnille hyvien väestösuhteiden edistämiseksi