Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected]

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Voisiko mielenterveyden alkuinfo tukea pakolaisten vastaanottoa?

Julkaisupäivä 13.5.2022 10.30 Blogit

Parhaimmillaan yleinen yhteiskuntaorientaatio on dialogista eikä yksisuuntaista tiedon jakamista. Sama koskee terveyteen, terveyspalveluihin ja oma-apukeinoihin liittyvää oppimista, koska kotoutuja joutuu tavallaan vertailemaan ja valitsemaan uuden ja vanhan tiedon välillä.

Omakielinen yhteiskuntaorientaatio kuuluu olennaisena osana pakolaisten kotoutumista edistävään työhön kunnissa. Tähän kannattaa yhdistää tiedon jakaminen terveydestä ja terveyspalveluista Suomessa, myös mielenterveyteen liittyen. Mielenterveyteen liittyvä uusi tieto on helpompi omaksua ja hyväksyä, kun sitä tarjotaan dialogin tukemana. Kuulluksi tuleminen ja keskustelu vertaisten kanssa tukee luottamuksen syntymistä. Tätä tarvitaan uuden oppimisen ja kaikkeen yhteistyöhön. 

Turun Kriisikeskus on jo vuosia järjestänyt alueensa kuntiin tulleille kiintiöpakolaisille maahantuloon sekä mielen ja kehon hyvinvointiin keskittyviä ryhmämuotoisia alkuinfoja. Alkuinfot ovat osa Serene-toimintamallia. Alkuinfoja järjestetään muillekin maahanmuuttaneille, kuten vastaanottokeskuksessa oleville turvapaikanhakijoille. Serene-alkuinfojen tavoitteena on antaa kiintiöpakolaisille tietoa maahanmuutosta sekä kehon ja mielen terveydestä. Alkuinfoissa tarjotaan myös stressinhallintakeinoja, vertaistukea ja pyritään vähentämään häpeäleimaa, joka usein liitetään mielenterveyteen. Itä-Suomessa alkuinfo on nyt liitetty osaksi kiintiöpakolaisten vastaanottoa. Yhdessä eri kuntien kotoutumispalveluiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa on järjestetty useita ryhmiä, joiden kokemuksista ja tutkimukseeni perustuen esitän tässä muutamia huomioita.

Dialogi lisää ymmärrystä mielenterveydestä

Alkuinfoissa tärkeänä osana on dialogisuus. Keskustelussa kuullaan, hyväksytään ja normalisoidaan osallistujien kokemuksia (ja nähdään ne) osana stressaavaa elämäntilannetta. Tilaa annetaan myös voimakkaille tunteille, joita liittyy yleensä uuteen elämäntilanteeseen. Ymmärrystä tuodaan myös mahdollisista järkyttävistä kokemuksista normaalisti seuraaviin reaktioihin ja tuntemuksiin, traumaoireiluun. Osallistujat pääsevät kuulemaan muilta ryhmäläisiltä yhdistäviä kokemuksia ja toisaalta myös uusia näkökulmia. Kaiken tämän tavoitteena on lisätä luottamusta ja myös madaltaa kynnystä mielenterveyspalveluihin, jos niille tulee myöhemmin tarvetta.  

Kyse on myös (ainakin) kahden mielenterveyskulttuurin kohtaamisesta: meillä on erilaisia arvoja, uskomuksia ja tapoja ajatella mielenterveyteen liittyvistä ilmiöstä, kuten siitä, mitä mielenterveys on ja miten sitä tuetaan. Kotoutujan kannalta sopeutumista uuteen mielenterveyskulttuuriin tukee varmasti se, ettei kaikkia tapoja tarvitse muuttaa. Alkuinfoissa voidaan esimerkiksi yhdessä etsiä osallistujien omia, jo käytössä olevia, mielenterveyttä edistäviä keinoja ja tukea niiden käyttöä. Näitä löytyy varmasti jokaisesta ryhmästä. 

Esimerkiksi musiikki ja tanssiminen ovat olleet ryhmäläisten omia keinoja helpottaa stressiä. Suomalaisessa luonnossa liikkuminen tai vain oleskelu taas on uusi keino, jota ryhmäläiset kertovat usein oppineensa hyödyntämään. Häpeäleimaa ja mielenterveyden hyväksymistä normaalina osana terveyden kokonaisuutta helpottaa se näkökulma, että keho ja mieli kuuluvat olennaisesti yhteen. Tavallisilla arjen hyvillä elämäntavoilla voidaan vaikuttaa molempien terveyteen. Stressinhallintakeinojen opettelukin lisää tunnetta siitä, että itse voi edistää hyvinvointiaan.  

Serene-alkuinfo on psykoedukaatiota

Serene-alkuinfot ovat mielenterveyteen liittyvää koulutuksellista ohjausta, psykoedukaatiota. Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee psykoedukaatiota osaksi pakolaisten vastaanottoa. Psykoedukaation hyödyllisyydestä erilaisille kohderyhmille löytyy paljon tutkimustietoa.  Omankielisiä psykoedukaatiomateriaaleja voi hyödyntää myös erilaisissa asiakastapaamisissa. Omankielisiä materiaaleja on saatavilla Turun Kriisikeskuksen Serene-toiminnan materiaaleissa. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee useilla kielillä videoita aiheesta. Kuka tahansa voi ottaa Turun Kriisikeskuksen YouTube-rentoutusvideot käyttöönsä. Kokeile vaikka mielikuvien käyttöä (Turvapaikkaharjoitus) saadaksesi tauon stressaavasta maailmantilanteesta.

Tutustu materiaaleihin:
Maahanmuuttajien mielenterveyden tukeminen (mielenterveysseurat.fi)
Turun Kriisikeskus (YouTube)
Mielenterveyttä maahantuloon – videosarja pakolaiselle (THL)

Annikka Laasanen, TtM, Projektikoordinaattori, KYS PALOMA-osaamiskeskus/PASEK-hanke

Itä-Suomessa Serene-alkuinfoa ollaan juurruttamassa osaksi kiintiöpakolaisten alkuvaiheen kotoutumista. Tiedätkö, miten kiintiöpakolaisten vastaanotto kuntaan tapahtuu ja miten kotoutumisen alkuvaihetta tuetaan? Lisätietoa kuntaan saapumisesta saat Sylvia-hankkeen (AMIF) tuottaman Kiintiöpakolaisten vastaanotto kuntiin -videosarjan osasta 2/3 (saapuminen).  Lue lisää videosarjasta kotoutuminen.fi:stä.