Hakuinfo: Vieraskielisten kielellinen tuki (ESR+)

Tiistai 6.2.2024 klo 10.00 –  12.00

Hämeen ELY-keskuksessa on nyt haettavana rahoitusta valtakunnallisessa teemassa Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: Työ, osaaminen ja osallisuus. Hakuinfossa 6.2.2024 käsitellään haun sisältöä sekä mm. valintaprosessia ja valintaperusteita.

Aika: 6.2.2024 klo 10-12

Paikka: verkossa (Teams)

Avoin haku kohdistuu valtakunnallisen teeman sisältöosioon Vieraskielisten kielellinen tuki. Sisältöosio toteutetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 (ESR+) toimintalinjassa 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, erityistavoitteessa 4.2. Uutta osaamista työelämään. Hakuinfossa kuullaan yleisiä tietoja hausta ja käydään läpi EURA2021-hakemuksen täyttämiseen liittyviä seikkoja. 

Lisätietoja:
Lue lisää rahoitushausta ja infosta
Ilmoittaudu hakuinfoon

Kohderyhmät: yliopistot ja korkeakoulut, julkinen hallinto, kunnat