Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 -webinaari

Keskiviikko 13.3.2024 klo 9.00 –  10.30

työ- ja elinkeinoministeriö

Webinaarisarja Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 tarjoaa tietoa ja tukea kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) valmistautumisessa. Kevään 2024 aikana järjestettävissä webinaareissa käydään läpi, miten kotoutumislain uudistus vaikuttaa kotoutumista edistävien toimijoiden vastuisiin ja tehtäviin.

Aika: 13.3.2024 klo 9.00–10.30

Paikka: verkossa

Webinaarisarja on suunnattu etenkin kunnissa ja TE-toimistoissa kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton parissa työskenteleville ammattilaisille sekä kunnissa ja työllisyysalueilla palveluiden suunnittelusta vastaaville. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita myös muut kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. 

Ohjelma: KOTO24 ja viranomaisten muuttuvat työnjaot

  • Tilannekatsaus uuden kotoutumislain toimeenpanoon: Paula Karjalainen, TEM
  • KEHA-keskuksen tehtävät ja näkökulma toimeenpanoon: Emine Karakan, KEHA-keskus
  • Keskeiset muutokset viranomaisten työnjaoissa: Hanna-Maria Hyttinen TEM
  • Kuntaliiton tehtävät sekä kuntien tarpeet ja painopisteet KOTO24:ssä: Maija Lehtimaa, Kunta-liitto
  • Kysymyksiä ja vastauksia ennakkokysymyksiin

Ilmoittaudu webinaariin 9.3.2024 mennessä Webropol-lomakkeella.

Seuraavien webinaarien ajankohdat ja teemat

Tilaisuudet järjestetään etäyhteydellä ja tallennetaan. Webinaarisarjan järjestää työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä KEHA-keskuksen ja Kuntaliiton kanssa. 

Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 samanaikaisesti työvoimapalvelujen uudistuksen (TE24) kanssa.

Lisätietoja:
Ilmoittaudu webinaareihin
Kutsu Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta -webinaareihin

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet