Yhteistyömessut 2024 | Cooperation Fair 2024

Torstai 6.6.2024 klo 13.00 –  16.00

Moniheli, Hyte ry ja Uudenmaan ELY-keskus järjestävät yhteistyömessut kotoutumisen parissa toimiville järjestöille, viranomaisille ja muille toimijoille. Tilaisuudessa pääset tutustumaan eri toimijoiden työhön ja etsimään uusia kummppaneita.

Aika: 6.6.2024 klo 13.00 - 16.00

Paikka: Pasilan Virastokeskuksen iso auditorio (Opastinsilta 12, 2. kerros, 00520 Helsinki)

(In English below)

Tiedätkö, millaisia hankkeita on käynnissä kotoutumisen, maahan muuttaneiden hyvinvoinnin tai hyvien väestösuhteiden edistämiseksi? Onko sekä vakiintuneiden organisaatioiden että pienten ja monikulttuuristen vapaaehtoisjärjestöjen toiminta tuttua? Haluaisitko löytää sopivia yhteistyökumppaneita toimintaasi tai tuleviin hankkeisiin? Tule mukaan Yhteistyömessuille!

Tilaisuus on tarkoitettu monikulttuurisille järjestöille, muille järjestöille, viranomaisille sekä monikulttuurisesta järjestöalasta ja kolmannen sektorin kotoutumiseen liittyvästä työstä kiinnostuneille

Tilaisuus järjestetään suomeksi ja englanniksi.

Tilaisuuden teemat:

  • Työllisyys: Työmarkkinaintegraatio / KV-opiskelijat
  • Monikielinen viestintä, kulttuurisensitiivinen viestintä
  • Kumppanuus
  • Antirasismi

Kaikkia teemakeskusteluja vetää aihepiirin asiantuntija. Tapahtuman aikana osallistujat voivat osallistua eri teemoihin liittyviin keskusteluihin. Tapahtuma sisältää lyhyitä alku- ja loppupuheenvuoroja. 

***

Do you know what current projects promote integration, the well-being of immigrants, or the promotion of good relations? Are you familiar with the activities of established, larger organisations as well as those of small, multicultural volunteer-based associations? Would you like to find suitable partners for your current activities or future project applications? Take part in the Cooperation Fair!

Time: 6th June from 13:00 to 16:00

Place: Pasila Office Centre (Opastinsilta 12, second floor, 00520 Helsinki)

The event is targetet to multicultural associations, other associations, officials and public administration representatives and anyone interested in the multicultural association field or integration-related work in the third sector

The event is organised both in English and Finnish.

Themes:

  • Employment: labour market integration / International students
  • Multilingual communication, culturally sensitive communication
  • Cooperation
  • Anti-racism

All thematic discussions will be led by a subject matter expert. During the discussions, participants are free to join the discussions based on their interests. The event includes short presentations at the beginning and the end. 

Lisätietoja | Further information:
Lue lisää yhteistyömessuista ja ilmoittaudu | Read more and register to the event

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kansalaiset, valtionhallinto, järjestöt ja yhteisöt