DEMOGRAPHY Talks: Perheenyhdistäminen ja väestönkehitys – Lainsäädännön vaikutukset maahanmuuttajien kotoutumiseen

Tiistai 11.6.2024 klo 14.00 –  15.00

DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja tarjoaa tutkittua tietoa väestön muutoksista. 11.6. järjestettävässä tilaisuudessa kuullaan ajankohtaisesta tutkimuksesta liittyen perheenyhdistämiseen ja perheeseen ilman huoltajaa tulleiden nuorten elämässä.

Aika: 11.6.2024 klo 14-15

Paikka: verkossa (Teams)

Perhe voi olla merkittävä tekijä yksilön hyvinvoinnissa ja kotoutumisessa uuteen maahan. Kaikilla Suomessa asuvilla ei kuitenkaan ole yhtäläisiä mahdollisuuksia perhe-elämään. Esimerkiksi tuloraja voi estää matalapalkkaisten työntekijöiden puolison ja lasten saapumisen Suomeen.

Perheen yhdistämiseen liittyvä lainsäädäntö ja käytänteet ovat hankaloittaneet monien perheiden mahdollisuuksia elää yhdessä, mikä heijastuu ihmisten hyvinvointiin. Esimerkiksi ilman huoltajia turvapaikkaa hakeneet alaikäiset nuoret kokevat perheen yhdistämisen hankaluudet usein hyvinvointia olennaisesti haittaavana tekijänä.

Ohjelma

Perhe yksintulleiden nuorten elämässä Suomessa
tutkija Iida Kauhanen, Oulun yliopisto, Mobile Futures

Perheenyhdistäminen ja lainsäädännön kotouttamispotentiaali
tutkija Jaana Palander, Åbo Akademi, Mobile Futures

DEMOGRAPHY Talks -webinaarisarja tarjoaa tutkittua tietoa väestön muutoksista. Webinaarit ovat tiiviitä, alle tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa tutkijat esittelevät kahta ajankohtaista tutkimusta väestöön liittyvistä aiheista. Webinaarit konkretisoivat parhaillaan käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja antavat siihen uusia näkökulmia.

Lisätietoja:
Lue lisää webinaarista
Ilmoittaudu mukaan

Kohderyhmät: hyvinvointialueet, julkinen hallinto, järjestöt ja yhteisöt, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut