E2 Tutkimus selvitti maahanmuuttaneiden kokemuksia työskentelystä ja asumisesta Suomessa

Julkaisuajankohta 16.5.2023 12.00
Uutinen

Taustaltaan ulkomaalaiset työntekijät pitävät suomalaisessa työelämässä erityisesti matalasta hierarkiasta, helposti lähestyttävistä esihenkilöistä, työn ja vapaa-ajan tasapainosta sekä työnantajan ja työntekijän välisestä luottamuksesta. Uran alkua kuitenkin vaikeuttavat oleskelulupamenettelyt, tiedonpuute työelämästä ja kielimuuri.

Tiedot käyvät ilmi E2 Tutkimuksen Tulevaisuuden Suomen tekijät -tutkimushankkeen tutkimuksesta, johon haastateltiin taustaltaan ulkomaalaisia Suomessa eri aloilla työskenteleviä. Haastatellut työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuolto-, palvelu- ja rakennusalalla sekä maataloudessa.

Haastateltujen työuraan liittyvät ongelmat sijoittuvat usein heti maahantulon jälkeiseen aikaan. Esimerkkejä ongelmista ovat epäselvyydet työehdoissa ja kielitaidon puute. Lisäksi moni joutuu ottamaan vastaan useita eri työtehtäviä yhtä aikaa. Haastateltujen työmarkkina-asema on kuitenkin parantunut vähitellen.

Kielteiset kokemukset liittyvät rasismiin

Haastateltujen kielteiset kokemukset ovat liittyneet rasismiin sekä suomalaisten ennakkoluuloihin maahanmuuttaneita kohtaan. Lisäksi on koettu, että taustaltaan ulkomaalaisten työntekijöiden työpanosta arvioidaan kriittisemmin kuin Suomessa syntyneiden.

Suomen kielen taito auttaa luomaan ystävyyssuhteita ja helpottaa yhteiskunnan ymmärtämistä. Englannin kielen osaaminen edesauttaa luomaan yhteyksiä muihin maahanmuuttaneisiin.
Tutkimuksen mukaan pysyvän oleskeluluvan saaminen vähentää epävarmuutta ja lisää viihtymistä Suomessa: oleskelulupa mahdollistaa esimerkiksi työuraa tukevat opinnot. Puolison ja lasten saaminen Suomeen sekä heidän viihtymisensä edistävät työntekijän kotoutumista.

Tulevaisuuden Suomen tekijät -hanke etsii ratkaisuja työelämän ongelmiin

Tutkimus maahanmuuttaneiden kokemuksista on Tulevaisuuden Suomen tekijät -hankkeen ensimmäinen julkaisu. Hanke etsii ratkaisuja työelämän akuutteihin ongelmiin, kuten tekijäpulaan ja polarisaatioon.

Hanketta rahoittavat Ammattiliitto Pro, Hyvinvointiala HALI, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, oikeusministeriö, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Rakennusteollisuus RT, STTK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Teollisuuden palkansaajat TP ja Työeläkevakuuttajat TELA.

Tutkimuksen toteuttaa E2 Tutkimus. 

Lisätietoja:
Maahanmuuttajien kokemuksia työskentelystä ja asumisesta Suomessa -tutkimusraportti 
Visualisoitu raportti keskeisistä tuloksista
www.tulevaisuudensuomentekijat.com

Takaisin uutisiin