Hae johtavaksi asiantuntijaksi kotouttamisen osaamiskeskukseen

Julkaisuajankohta 26.1.2021 11.13
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikössä on avoinna johtavan asiantuntijan virka. Johtava asiantuntija työskentelee kotouttamisen osaamiskeskuksen tiimissä. Virka täytetään 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen tehtävänä on vahvistaa tietopohjaa kotouttamispolitiikan valmistelua varten sekä tukea kotoutumisen ja hyvien väestösuhteiden edistämisen toimeenpanoa, arviointia ja seurantaa, alan ammattilaisten osaamisen kehittämistä sekä monialaista yhteistyötä.

Johtava asiantuntijan tehtäviin kuuluvat mm. osallistuminen Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikön vastuulla olevien hallitusohjelman tavoitteiden toimeenpanoon koostamalla alan tutkimustietoa tilannekuvan ylläpitämiseksi ja päätöksen tueksi sekä kotoutumisen parissa toimivien ammattilaisten osaamisen kehittämistä edistävien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Viran kannalta eduksi katsotaan vahva tutkimusosaaminen, maahanmuuttajataustaisten perheiden, lasten ja nuorten kotoutumiseen sekä maahanmuuttaneiden hyvinvointiin liittyvä osaaminen, käytännössä osoitettu johtamistaito, aiempi kokemus selvitysten ja tutkimusten suunnittelusta, toteutuksesta, hankinnasta sekä vaikuttavuusarvioinnista. Lisäksi eduksi katsotaan eri hallinnonalojen roolien tuntemus, verkosto-osaaminen ja kumppanuuksien hallinta.

Virkaan nimitettävällä on mahdollisuus hakea osaamiskeskuksen päällikön ja tiimiesimiehen tehtävää nimittämisen jälkeen erikseen avattavassa haussa.

Tutustu viran kelpoisuusvaatimuksiin ja edellytyksiin ja hae virkaa valtiolle.fi:ssä. Haku päättyy 9.2.2021.

Lisätietoja:

Johtavan asiantuntijan (ID: 32-110-2021) hakuilmoitus valtiolle.fi:ssä


 

Takaisin uutisiin