Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ohjautui enemmän hyväksikäytön uhreja kuin koskaan aiemmin

Julkaisuajankohta 2.8.2022 13.27
Uutinen

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän puolivuotiskatsauksesta selviää, että yhä enemmän hyväksikäytön uhreja ohjataan avun piiriin. Suomessa yleisin tunnistettu ihmiskaupan muoto on työhön liittyvä hyväksikäyttö.

Puolivuotiskatsauksessa tarkastellaan aikaväliä 1.1.-30.6.2022, ja seurataan muun muassa uusien ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ohjattujen asiakkaiden lukumäärää. Järjestelmään otettiin puolen vuoden aikana 165 uutta asiakasta, joista 66 oli joutunut ihmiskaupan uhriksi Suomessa. Suomessa uhriksi joutuneisiin oli kohdistunut erityisesti pakkotyötä, mutta myös seksuaalista hyväksikäyttöä ja pakkoavioliittoja. Tyypillisimmin hyväksikäytön uhri oli Irakin, Suomen, Vietnamin, Thaimaan, Filippiinien, Afganistanin, Venäjän tai Marokon kansalainen.

Vaikka tarkasteluvälille sijoittuu myös Ukrainan sodan alkaminen, eivät sen vaikutukset näy katsauksessa. Syy voi olla onnistuneissa ennakoivissa toimissa tai sitten mahdollisia tilanteita ole pystytty tunnistamaan. Ihmiskauppaan viittaavia merkkejä ja Ukrainasta paenneiden hyväksikäyttöä tarkkaillaan kuitenkin tiiviisti ja viranomaiset varautuvat ilmiöön ennaltaehkäisevällä yhteistyöllä.

Työperäisen hyväksikäytön uhrit eivät välttämättä tunne oikeuksiaan

Työperäisen hyväksikäytön uhriksi joutuneilla maahanmuuttaneilla voi olla puutteellista tai väärää tietoa heitä koskevista oikeuksista ja lainsäädännöstä. Hyväksikäytön kohteeksi päätyminen voi johtaa epäluottamukseen ja pelkoon suomalaista työelämää kohtaan. Moni maahanmuuttanut ei tiedä, että heitä koskee sama työlainsäädäntö kuin Suomessa syntyneitä.

Ihmiskaupan uhrien työelämätaitojen ja -valmiuksien kehittäminen (IKUT) -hanke pyrkii purkamaan näitä ongelmia ja tarjoamaan luotettavaa tietoa työelämästä. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän koordinoima hanke järjestää työelämävalmennusta hyväksikäytön uhreiksi joutuneille. 

Viimeinen IKUT-valmennusryhmä käynnistyy elokuun lopussa ja sen toiminta on suunnattu naisille. Ryhmään voi hakea myös ilman oleskeluoikeutta maassa oleva. Haku on avoinna 19.8.2022 saakka.

Lue lisää:

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tiedote
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän puolivuotiskatsaus 2022 
IKUT-hankkeen työelämävalmennus ihmiskaupan uhreille

Takaisin uutisiin