Kolmen kuukauden työttömyyssääntö on lausuntokierroksella 16.8.2024 asti

Julkaisuajankohta 13.6.2024 10.05
Uutinen

Työntekijällä olisi jatkossa kolme kuukautta aikaa löytää uusi työ, jos työperusteisella oleskeluluvalla Suomessa työskentelevän työsuhde päättyy. Jos uutta työtä ei löydä tai muutakaan perustetta maassa oleskelulle ei enää ole, maassa oleskelun edellytykset lakkaavat ja Suomesta pitäisi poistua. Hallituksen esitys niin sanotusta kolmen kuukauden työttömyyssäännöstä on lausuntokierroksella 12.6–16.8.2024.

Kolmen kuukauden sijasta kuusi kuukautta aikaa uuden työn löytämiseen olisi: 

  • erityisasiantuntijoilla ja startup-yrittäjillä (mukaan lukien EU:n sininen kortti)
  • yritysten ylimmällä ja keskijohdolla
  • yrityksen sisällä siirtyvillä lähetetyillä asiantuntijoilla ja johdolla sekä
  • kaikilla yli kaksi vuotta Suomessa työperusteisella oleskeluluvalla olleilla työntekijöillä.

Esitys sitoisi työperusteiset oleskeluluvat vahvemmin työhön ja tehostaisi niiden valvontaa. Esitys toisi turvaa työntekijälle, koska suoja-aika työnhakuun olisi jatkossa turvattu laissa. Työperusteisen oleskeluluvan ehdot olisivat selkeämmät sekä työntekijöille että viranomaisille.

Elokuussa järjestetään englanninkielinen kuulemistilaisuus

Hallituksen esityksestä voi antaa lausuntoja Lausuntopalvelu.fi-palvelussa 16.8.2024 asti. Lausuntokierroksen jälkeen esityksen valmistelua jatketaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle syyskaudella 2024. Muutokset tulisivat voimaan aikaisintaan vuonna 2025.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää kaikille avoimen englanninkielisen kuulemistilaisuuden esityksestä 13.8.2024. Kysymykset esityksestä ovat Lausuntopalvelussa suomen ja ruotsin lisäksi englanniksi.

Lisätietoja:
Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta 13.6.2024: Kolmen kuukauden työttömyyssäännön lausunnolle: esityksessä hallitusohjelmaan nähden poikkeuksia erityisasiantuntijoille ja yli kaksi vuotta Suomessa työskennelleille
Lausuntopalvelu.fi
Orpon hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet
Ulkomaalaislain muuttaminen (ns. 3 kk:n sääntö ja työnteko-oikeuden laajentaminen
Usein kysyttyjä kysymyksiä kolmen kuukauden työttömyyssäännöstä
Kuulemistilaisuus 13.8.2024

Takaisin uutisiin