Kotoutumislain korvausohjetta on päivitetty ihmiskaupan uhrien palveluihin ja tukitoimiin liittyvien kustannusten osalta

Julkaisuajankohta 15.5.2023 14.30
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on päivittänyt ohjeen kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille. Ohjetta on päivitetty etenkin ihmiskaupan uhrien korvausten hakemisprosessin osalta. Päivitetty korvausohje on julkaistu Finlex-verkkopalvelussa sekä kotoutuminen.fi:ssä.

Korvausohjeen päivityksen yhteydessä ohjeeseen on kirjattu jo aiemmin käytössä ollut menettely, jossa ELY-keskus tekee päätöksen kotoutumislain 53 §:n mukaisten ihmiskaupan uhrien palveluiden ja tukitoimien kustannusten korvaamisesta. Päivityksen lisäksi korvausohjeeseen on tehty myös muita täsmennyksiä ja kielenhuoltoa.

Kuntien ja hyvinvointialueiden hakulomaketta, joka on tarkoitettu kotoutumislain mukaisten vastaanottoon varautumisen kustannusten ja erityiskustannusten korvauksiin, on päivitetty niin, että kunnat ja hyvinvointialueet voivat hakea samalla lomakkeella ELY-keskuksen päätöstä myös ihmiskaupan uhrien palveluihin ja tukitoimiin liittyvistä kustannuksista. 

Korvausohjeen tarkoituksena on ohjeistaa kuntia ja hyvinvointialueita kotoutumislain mukaisten kustannusten korvausten hakemisessa. Lisäksi ohjeen tarkoituksena on ohjeistaa ELY-keskuksia ja KEHA-keskusta niiden kotoutumislain mukaisiin korvauksiin liittyvissä tehtävissä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on lisäksi valmisteilla hallituksen esitys koskien kotoutumislain 87 e §:n muuttamista. Esityksessä ehdotetaan, että edellä mainittua pykälää tietojen luovuttamista hyvinvointialueelta kunnille muutettaisiin siten, että kunnalla olisi oikeus saada hyvinvointialueelta myös vuoden 2021 osalta välttämättömät tiedot tiettyjen kustannusten korvaamiseksi. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2023, jolloin myös korvausohjetta tullaan päivittämään.

Lisätietoja:
Ohje kotoutumislain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille (Finlex)
Kotoutumislaki 

Erityisasiantuntija Maria Tiainen ([email protected]
Erityisasiantuntija Nea Brandt ([email protected]

Takaisin uutisiin