Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta maksetaan taloudellisia lisätukia pakolaisia vastaanottaville kunnille

Julkaisuajankohta 1.2.2023 15.00
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta toteutetaan vuonna 2023 valtionavustushaku, jonka tavoitteena on tukea pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tuen järjestämistä sekä toimintamalleja ja yhteistyökäytäntöjä kunnissa. Toimintaohjelma tukee pakolaisia vastaanottavia kuntia myös laskennallisen korvauksen lisäosalla ja kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuella. Kotoutumislain mukaisten korvausten lisänä maksettavien lisätukien hakuaika alkaa 1.2.2023.

Avustus kiintiöpakolaisia vastaanottaville kunnille työntekijän palkkakustannuksiin mahdollistaa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen edistämisen lisäresursoinnin kunnissa. Avustuksen ehtona on, että hakijakunta on vastaanottanut kiintiöpakolaisia vuosien 2021–2022 aikana tai aikoo vastaanottaa kiintiöpakolaisia vuoden 2023 aikana. Avustuksen tukemana kunta tai yhteistyötä tekevät kunnat rekrytoivat pysyvän henkilöstön lisäksi yhden työntekijän, jonka työnkuva liittyy kokonaisuudessaan pakolaisten vastaanottoon tai kotoutumisen tukeen.

Avustusta myönnetään enintään 30.6.2025 asti. Kunta voi hakea avustusta myös lyhyemmälle ajalle, kuitenkin yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukaudeksi. 

Avustusta palkkakustannuksiin voi hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä 1.2.-30.4.2023 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa hakemusten käsittelystä ja avustuksen myöntöpäätöksistä. Hakemuslomake ja vaaditut liitteet tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon hakuajan puitteissa. 

Valtionavustushaussa voidaan myöntää avustusta yhteensä enintään 4 032 000 euroa. Avustus on harkinnanvaraista ja hakemukset käsitellään ja avustus myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Kunnat hakevat avustuspäätöksen mukaisia korvauksia toteutuneiden kustannusten perusteella KEHA-keskuksesta.

Laskennallisen korvauksen lisäosa ja kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuki maksetaan kuntaan saapuneiden pakolaisten määrän mukaan

Kunnat voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2022 kuntaan saapuneiden pakolaisten vastaanotosta 1.2.–30.4.2023. Laskennallisen korvauksen lisäosa on tarkoitettu pakolaisten vastaanoton ja kotoutumispalvelujen kehittämiseen kunnissa. Lisäosan määrää on nostettu ja henkilöpiiriä laajennettu. 

Kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätukea voi hakea 1.2.2023 alkaen kuntaan vuonna 2023 saapuneista kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevista kiintiöpakolaisista (nk. hätätapaukset). Lisätuella pyritään nopeuttamaan pakolaiskiintiöön kuuluvien kiireellistä uudelleensijoittamista tarvitsevien kiintiöpakolaisten sijoittamista kuntiin.

Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmaa hallinnoidaan työ- ja elinkeinoministeriössä työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikössä. Toimintaohjelma rahoitetaan EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) uudelleensijoittamisen erillismäärärahalla, ja sen tavoitteena on sujuvoittaa pakolaisten kuntiin ohjaamista ja kotoutumisen tuen kehittämistä.

Lisätietoja avustuksen ehdoista ja hakemisesta saa sähköpostitse Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman koordinaatiotiimiltä kuntiinohjaaminen.tem(at)gov.fi  

Lisätietoja: 
Lue lisää kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta ja lisätuista kotoutuminen.fi-verkkopalvelusta
Hakuohje kunnille (avustus työntekijän palkkaukseen)
Avustuksen hakulomake (avustus työntekijän palkkaukseen)

Takaisin uutisiin