Muutoksilla kotoutumislain uudistukseen pyritään lisäämään maahanmuuttaneen omatoimisuutta

Julkaisuajankohta 13.6.2024 13.13
Uutinen

Kotoutumislain kokonaisuudistus tulee voimaan vuoden 2025 alussa, kun päävastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Muutoksilla uudistukseen pyritään lisäämään maahanmuuttaneiden omaa vastuuta kotoutumisestaan. Muutokset lakiin on vahvistettu 13.6.2024 ja ne tulevat pääosin voimaan 1.1.2025.

Kotoutumislain kokonaisuudistuksen muutosten mukaan kiintiöpakolaisista maksettava neljän vuoden laskennallinen korvausaika lyhenee kolmeen vuoteen. Muista pakolaistaustaisista maksettava kolmen vuoden korvausaika lyhenee kahteen vuoteen. Tähän ryhmään sisältyvät myös tilapäistä suojelua saavat, joilla on kotikunta.

Valtio maksaa kunnille ja hyvinvointialueille laskennallista korvausta pakolaistaustaisten henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestämisestä. Korvausta maksetaan muun muassa palvelutarpeen arvioinnista, kotoutumissuunnitelman laatimisesta sekä tulkitsemisen kuluista. Korvausajan lyhentämisen tavoitteena on vähentää kuntien kotoutumisen edistämiseen liittyviä tehtäviä ja lisätä maahanmuuttajan omatoimisuutta.

Alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden nuorten aikuistumisen tuki päättyy jatkossa kaksi vuotta aiemmin, eli 23-vuotiaana. Ikäraja laskee samaksi kuin lastensuojelun jälkihuollon ikäraja, jonka lyhennys tuli voimaan 1.1.2024. Aikuistumisen tuen ikärajan laskeminen tulee voimaan jo 1.7.2024.

Käyttämättömästä tulkkauksesta voidaan periä maksu

Maahanmuuttaneelta voidaan jatkossa periä maksu käyttämättömästä tulkkauksesta, jos hän ei saavu kunnan tai työvoimaviranomaisen kotoutumispalveluiden tapaamiseen eikä ilmoita siitä etukäteen. Maksu on enintään yhtä suuri kuin maksu sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttämättä jääneestä tapaamisesta.

Lisätietoja:
Lue työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 13.6.2024: Hallituksen muutokset kotoutumislain uudistukseen lisäävät maahanmuuttajan omaa vastuuta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Takaisin uutisiin