Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkosto kokoontuu syyskuusta alkaen kuukausittain

Julkaisuajankohta 21.9.2022 15.15
Uutinen

Pakolaisia vastaanottavien kuntien toimijoita yhteen tuovan Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkoston kuukausittaiset etätapaamiset alkavat 29.9.2022! Verkostotapaamisten tavoitteena on tukea kuntien valmistautumista vuoden 2023 alussa voiman tuleviin pakolaisten vastaanottoa ja kotoutumista koskeviin uudistuksiin. Tapaamiset edistävät myös toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostotapaamisissa kuullaan alustuksia ja esimerkkejä eri toimijoilta. Kaikissa tapaamisissa on myös lyhyt ajankohtaisosuus työ- ja elinkeinoministeriöltä. Tilaisuudet järjestetään suomeksi, pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä torstaina. Säännöllisiä tapaamisia jatketaan myös vuonna 2023. 

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkoston tapaamisten ajankohdat ja aiheet vuonna 2022 (tapahtuman nimi on linkki tapahtumasivulle kotoutuminen.fi:ssä):

Tilaisuuksiin tulee ilmoittautua etukäteen Webropol-lomakkeella. Samalla lomakkeella voi ilmoittautua kaikkiin tapaamisiin tai vain tiettyihin tilaisuuksiin. Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostotapaamisten tarkemmat ohjelmat julkaistaan kotoutuminen.fi:ssä ja Kumppanuusalustalla Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkoston työtilassa. 

Tilaisuudet järjestää työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke ja Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma (AMIF). Osana kotoutumisen kumppanuusohjelmaa toimiva Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkosto on avoin kaikille pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen edistämisen toimijoille. 

Sylvia-hanke, Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma tukee kuntien valmistautumista ja uudistusten toimeenpanoa myös viestintämateriaalilla. 

Lisätietoa:
Ilmoittautumislomake
Sylvia-hanke
Kotoutumisen kumppanuusohjelma
Kumppanuusalusta

Takaisin uutisiin