Sisäministeriö valmistelee muutoksia maahantulosäännösten kiertämistä koskevaan sääntelyyn

Julkaisuajankohta 19.9.2023 9.00
Uutinen

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa uudistetaan maahantulosäännösten kiertämistä koskeva sääntely. Tavoitteena on ehkäistä maahantulosäännösten kiertämistä sekä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden siirtymistä työperäisen oleskeluluvan hakijoiksi kesken hakemusprosessin. Uudistuksilla toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman tavoitteena on uudistaa maahantulosäännösten kiertämistä koskeva sääntely ja estää maahantulosäännösten kiertäminen. Sisäministeriön asettamassa hankkeessa ulkomaalaislain mukaista sääntelyä on tarkoitus tarkastella ja tarkentaa niin, että maahantulosäännösten kiertämisen estäminen tehostuisi ja sääntely olisi nykyistä selkeämpää.

Hallitusohjelman tavoitteena on selkeyttää myös henkilöllisyyden todentamista koskevat säädökset sekä ehkäistä turvapaikanhakijoiden siirtymistä työperäisen oleskeluluvan hakijoiksi kesken turvapaikkaprosessin. Tavoitteena on, että jatkossa työperusteista oleskelulupaa ei voitaisi myöntää, jos turvapaikkamenettely on kesken. 

Sisäministeriön hankkeessa valmistellaan ulkomaalaislainsäädännön uudistukset, jotka on tarkoitus antaa eduskunnalle hallituksen esityksenä kevätistuntokaudella 2024.

Lisätietoja:
Lue sisäministeriön tiedote maahantulosäännösten kiertämistä koskevan sääntelyn uudistamisesta
Lue lisää ulkomaalaislainsäädännön oleskelulupasääntelyn kehittäminen -lakihankkeesta

Takaisin uutisiin