Tilapäistä suojelua saaneet tai hakevat henkilöt voivat saada Kelalta väliaikaista perustoimeentulotukea

Julkaisuajankohta 11.5.2022 16.16
Uutinen

Kela voi myöntää kiireellistä perustoimeentulotukea myös vastaanottojärjestelmän piirissä oleville henkilöille. Väliaikaisen menettelyn taustalla on Ukrainan sodan aiheuttama poikkeustilanne.

Kela voi tarvittaessa myöntää viime viikkoina Ukrainasta Suomeen saapuneelle henkilölle kiireellistä, välttämätöntä tukea perustoimeentulotukena. Taustalla on Ukrainan sodasta johtuva poikkeustilanne, joka on Maahanmuuttoviraston mukaan ruuhkauttanut vastaanottokeskusten palveluita ja viivästyttänyt paikoin vastaanottorahan maksua. Jotta tilanne voitaisiin purkaa, Kela voi myöntää tilapäistä perustoimeentulotukea myös vastaanottojärjestelmän piirissä olevalle henkilölle. Tuki voidaan myöntää, jos vaadittavaa taloudellista tukea ei ole ruuhkautumisen vuoksi saanut vastaanottokeskuksesta. 

Kela myöntää tilapäisen perustoimeentulotuen lyhytaikaisina maksusitoumuksina, jotka kattavat elintarvikemenot ja välttämättömät reseptilääkkeet. Tuen myöntäminen edellyttää henkilökohtaista asiointia Kelan palvelupisteessä. Kyse on poikkeusmenettelystä, jonka tarvetta arvioidaan viikoittain. Kela-asioita koskevaa neuvontaa ulkomailta Suomeen saapuville tarjoaa Kelan kansainvälisten asioiden keskus


Lisätietoja:

Kelan tiedote väliaikaisesta perustoimeentulotuesta 

Takaisin uutisiin