THL:n tutkimus kertoo koronaepidemian vaikutuksista maahanmuuttaneiden terveyteen ja hyvinvointiin

Julkaisuajankohta 7.9.2021 16.00
Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut tutkimustuloksia koronaepidemian vaikutuksista maahanmuuttaneiden terveyteen. Tutkimuksen mukaan koronaepidemia on heikentänyt monien maahanmuuttaneiden koettua terveyttä ja hyvinvointia ja lisännyt heidän psyykkistä kuormitustaan.

THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi Suomeen muuttaneiden henkilöiden koettuun terveyteen ja hyvinvointiin. Koronaepidemia on vaikuttanut eniten niihin, joiden sosiaalinen ja taloudellinen asema on ollut heikompi jo ennen epidemiaa.  

Tutkimustulosten mukaan epidemia on aiheuttanut maahanmuuttaneille koko väestöä enemmän huolta, yksinäisyyttä ja univaikeuksia. Neljäsosa maahanmuuttaneista on kokenut epidemian heikentäneen omaa taloudellista tilannetta merkittävästi. Koko väestössä vastaava osuus oli kuusi prosenttia. 

Noin 15 prosenttia maahanmuuttaneista on kertonut, että on kohdannut pandemian aikana syrjintää, häirintää tai muuta epäkunnioittavaa käytöstä.

Koronaepidemialla on tutkimuksen mukaan ollut myös joitakin myönteisiä vaikutuksia maahanmuuttaneiden terveyteen ja hyvinvointiin. Osa vastaajista kertoi, että yhteydenpito ystävien kanssa on tiivistynyt ja että usko tulevaisuuteen on vahvistunut. 

THL:n tutkimus perustuu Koronaepidemian vaikutukset ulkomailla syntyneiden hyvinvointiin (MigCOVID) -tutkimuksen aineistoon. Kyselyaineisto on kerätty lokakuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana. 

Tutkimus on julkaistu englanniksi. 

Lisätietoa:
THL:n tiedote tutkimuksesta
Impact of Covid-19 on the health and wellbeing of persons who migrated to Finland : The MigCOVID Survey 2020-2021 

Takaisin uutisiin