Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on selvästi vuoden 2019 tasoa korkeampi, mutta työllisyysasteessa ei näy merkittävää laskua

Julkaisuajankohta 24.8.2021 13.15
Uutinen

Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on korkeampi kuin vuoden 2019 heinäkuussa ja määrä on laskenut suomalaisia työttömiä työnhakijoita hitaammin. Työllisyys on palautunut hitaasti erityisesti Uudellamaalla. Heinäkuun lukuihin on vaikuttanut kesän kausityöttömyys.

Heinäkuun lukuihin perustuvan katsauksen mukaan:

 • Heinäkuussa ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli 39 296, mikä on 8 % vähemmän kuin vuonna 2020, mutta 4 % enemmän kuin kesäkuussa.
  • Työttömien työnhakijoiden määrän nousu johtuu kuitenkin ensisijaisesti siitä, että heinäkuussa ulkomaan kansalaisten kausityöttömyys on korkeimmillaan. Heinäkuussa tilastoidaan lähes poikkeuksetta vuoden korkeimmat työttömyysluvut.
  • Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on kuitenkin laskenut suomalaisten työttömien työnhakijoiden määrää hitaammin. Hidas muutos kertoo todennäköisesti siitä, että koronapandemian työmarkkinavaikutukset ovat olleet ulkomaalaisten kohdalla suomalaisia kielteisemmät. 
  • Työttömien työnhakijoiden määrän nousua voi kuitenkin selittää myös siirtymät työvoiman ulkopuolelta työvoimaan. Tähän viittaisi se, että työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysasteessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta ulkomailla ja Suomessa syntyneiden välillä.
 • Kaikista ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista 57 % ja ulkomaalaisista pitkäaikaistyöttömistä 66 % oli Uudellamaalla. 
  • Muualla Suomessa ulkomaalaisten ja vieraskielisten työllisyys on palautunut koronapandemiasta selvästi Uusimaata nopeammin.
 • Suurista kansalaisuuksista työttömien työnhakijoiden määrä laski eniten Kiinan (-26%), Britannian (-25 %) ja Thaimaan (-22 %) kansalaisten joukossa.
 • Omaehtoisessa koulutuksessa olevien ulkomaan kansalaisten määrä on kääntynyt parin vuoden nopean nousun jälkeen maltilliseen laskuun.

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin.

Elokuun 2021 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lisätietoja:
Työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin