Ulkomaalaisten työttömyyden kasvulle on monia syitä

Julkaisuajankohta 22.8.2023 10.16
Uutinen

Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa 42 517, mikä on 15 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 16 % (5 961 henkilöä). Kasvua selittävät sekä ulkomaalaisten osallistumisasteen nousu että ulkomaalaisen väestön määrän kasvu.

Heinäkuun 2023 lukuihin perustuvan työllisyyskatsauksen mukaan:

  • Kaikkien työttömien työnhakijoiden kausitasoitettu määrä (sisältäen siis sekä Suomen että ulkomaan kansalaiset) on pysytellyt tasaisena jo yli vuoden. Samalla ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kuitenkin kasvaa.
  • Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrän kasvu ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että ulkomaalaisten työllisyystilanne heikkenisi, sillä kasvua selittävät sekä ulkomaalaisten osallistumisasteen nousu että ulkomaalaisen väestön määrän kasvu.
  • Ukrainalaiset olivat heinäkuussa suurin yksittäinen kansalaisuusryhmä ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden keskuudessa, ja työttömien työnhakijoiden määrän noususta puolet selittyykin tilapäistä suojelua saavien työttömien määrän kasvulla. Ilman ukrainalaisia kasvua edellisvuoteen nähden oli 8 %. 
  • Työvoimatutkimuksen mukaan ulkomaalaisten työllisyysaste oli 66,0 % vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuodesta 2021 lähtien nopeasti noussut ulkomaan kansalaisten kausitasoitettu työllisyysaste laski 4 %-yksiköllä edelliseen neljännekseen nähden.
    • Vuoden 2021 alusta voimaan tulleella työvoimatutkimuksen menetelmäuudistuksella näyttäisi olleen huomattavan positiivinen vaikutus ulkomaalaisten työllisyysasteen tasoon.

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin ja työvoimatutkimuksen kyselytietoihin.

Elokuun 2023 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lisätietoja:
Työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin