Väestön monimuotoisuus on huomioitava taide- ja kulttuuripoliittisessa toiminnassa

Julkaisuajankohta 21.1.2021 8.15
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän loppuraportin mukaan muun muassa taide- ja kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia tulisi huomioida enemmän kotoutumispalveluissa. Väestön monimuotoisuus tulisi ottaa huomioon kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Keskeisiä läpileikkaavia periaatteita kulttuurisen moninaisuuden edistämisessä ovat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen, kulttuurien välisen keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen ja laaja-alaisen osallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen. Työryhmän toimenpide-ehdotukset koskevat muun muassa taiteen ja kulttuurin julkista rahoitusta, osaamisen kehittämistä sekä työllistymis- ja urakehitysmahdollisuuksia.

Lisätietoja:

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.1.2021 Työryhmä: Väestön moninaistuminen otettava huomioon kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa

Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen –työryhmän loppuraportti Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi

Takaisin uutisiin