Viranomaiset ovat laatineet ohjeistusta Ukrainasta paenneiden oleskelusta, asemasta ja oikeuksista Suomessa

Julkaisuajankohta 18.3.2022 11.20
Uutinen

Sisäministeriö on koonnut yhteistyössä muiden ministeriöiden ja viranomaisten kanssa muistion, joka liittyy Ukrainasta paenneiden oleskeluun Suomessa. Muistio on tarkoitettu ohjeeksi viranomaisten käyttöön. Muistion pohjalta voidaan jatkossa laatia tarkempia ohjeita.

EU-maat ottivat tilapäisen suojelun käyttöön 4.3. Nyt viranomaiset ovat tehneet tiivistä yhteistyötä tilapäisen suojeluun liittyvien avoimien kysymyksien selvittämiseksi. Sisäministeriön julkaisemassa muistiossa selvennetään tilapäisen suojelun myöntämiseen liittyviä menettelyitä, etuuksia ja palveluita. 

Muistio perustuu nykyiseen lainsäädäntöön

Tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet ovat vastaanottolain piirissä ja saavat samat vastaanottopalvelut kuin turvapaikanhakijat. He voivat majoittua vastaanottokeskuksissa tai yksityismajoituksessa. Vastaanottokeskus järjestää suurimman osan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja suojelua saavien välttämätön toimeentulo turvataan tarvittaessa vastaanottorahalla. 

Tilapäistä suojelua saavilla on oikeus käyttää myös joitakin muita julkisia palveluita, kuten perusopetusta, erikoissairaanhoitoa, kiireellisiä sosiaalihuollon palveluita ja työllisyyspalveluita. Tilapäistä suojelua saavilla on oikeus tehdä työtä heti oleskeluluvan myöntämisen jälkeen. 

Muistiossa kerrotaan tarkemmin oikeuksista ja palveluista sekä niiden järjestämis- ja kustannusvastuita. Ukrainasta pakenevilla on mahdollisuus hakea myös muita oleskelulupia. Myös muita lupia ja niihin liittyviä oikeuksia käsitellään muistiossa. 

Muistiota tarkennetaan ja päivitetään tarpeen mukaan

Muistion laatimiseen ovat osallistuneet sisäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiovarainministeriö, ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Maahanmuuttovirasto, Poliisihallitus, Rajavartiolaitos, Digi- ja väestötietovirasto ja Kela.

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut kotoutuminen.fi:ssä verkkosivun, jossa tarkennetaan muistion sisältöjä kotoutumistoimijoiden näkökulmasta. 

Lisätietoa:
Sisäministeriön tiedote muistiosta
Muistio: Ukrainasta siirtymään joutuneiden oleskelu Suomessa 17.3.
Tietoa tilapäisestä suojelusta
Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Ukrainasta pakenevien palveluista ja työllistymisestä

Takaisin uutisiin