Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostotapaaminen

Torstai 29.2.2024 klo 13.00 –  15.00

työ- ja elinkeinoministeriö

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostotapaamisessa jaetaan tietoa, hyviä toimintatapoja ja yhteistyömalleja pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen toimijoiden työn tueksi. Helmikuun tilaisuuden teemana on vammaisten pakolaisten vastaanotto ja kotoutumisen edistäminen.

Aika: 29.2.2024 klo 13-15

Paikka: verkossa (Teams)

Pakolaisten vastaanoton toimijoita yhteen tuovan Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkoston tapaamiset jatkuvat helmikuussa 2024. Verkostotapaamisten tavoitteena on tukea pakolaisten vastaanoton sujuvuutta ja edistää pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. 

Helmikuun tilaisuudessa saat perustietoa vammaispalveluista, uudistuvasta vammaispalvelulaista sekä yhdenvertaisuudesta. Tilaisuudessa kerrotaan, millaisia asioita tulisi huomioida vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien pakolaisten vastaanotossa ja kotoutumisen edistämisessä esimerkiksi palveluiden ja yhteistyön näkökulmasta. Tilaisuudessa kuullaan myös järjestöjen tarjoamasta tuesta vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville pakolaisille.

Tilaisuudessa on aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle. Ohjelma tarkentuu vielä ennen tilaisuutta.

Ohjelma

  • 13.00–13.10 Tilaisuuden avaus ja ajankohtaiset toimintaohjelmasta: Nanni Tuominen, TEM
  • 13.10–13.40 Perustietoa vammaispalvelujärjestelmästä ja uudistuvasta lainsäädännöstä: Marika Kangas-Aramo ja Maija Voutilainen, THL
  • 13.40–14.00 Järjestöjen palvelut ja tuki vammaisille pakolaisille: Karoliina Mäki, Tukikeskus Hilma
  • 14.00–14.20 Kuurojen kansanopiston kotoutumiskoulutus: Tuija Mustonen, Kuurojen kansanopisto
  • 14.20–14.40 Kotoutumisen edistäminen ja monialainen yhteistyö Helsingissä – sosiaalihuollon näkökulma: Susanna Kaajaluoma ja Paula Hartikainen, Maahan muuttaneiden erityispalvelut, Helsingin kaupunki 
  • 14.40–15.00 Kokemuksia vastaanotosta ja kotoutumisen edistämisestä: Jenny Broberg, Porvoon kaupunki

Ilmoittaudu tilaisuuteen 27.2.2024 mennessä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen tilaisuutta. Tilaisuutta ei tallenneta. 

Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma (AMIF) ylläpitää Pakolaisesta kuntalaiseksi verkostoa osana kotoutumisen kumppanuusohjelmaa. Verkostotapaamiset ovat avoimia kaikille pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen edistämisen toimijoille. 

Lisätietoja:
Ilmoittaudu verkostotapaamiseen
Lue lisää Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet