Hallitus esittää muutoksia uudistuvaan kotoutumislakiin

Julkaisuajankohta 4.4.2024 14.39
Uutinen

Uudistuva kotoutumislaki tulee voimaan 1.1.2025, jolloin päävastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Hallitus antoi 4.4.2024 eduskunnalle hallitusohjelmaan pohjautuvan esityksen muutoksista uudistuvaan kotoutumislakiin ja siihen liittyviin lakeihin (kotoutumislain kokonaisuudistus, KOTO24). Muutosesityksen mukaan muun muassa kuntien ja hyvinvointialueiden laskennallista korvausaikaa lyhennettäisiin.

Valtio maksaa kunnille ja hyvinvointialueille niin sanottua laskennallista korvausta pakolaistaustaisten henkilöiden kotoutumista edistävien palveluiden järjestämisestä. Hallitus esittää, että laskennallista korvausaikaa lyhennettäisiin. Korvausta maksetaan muun muassa palvelutarpeen arvioinnista, kotoutumissuunnitelman laatimisesta sekä tulkitsemisen kuluista. Muutoksilla tavoitellaan muun muassa maahanmuuttaneen omatoimisuuden lisäämistä.

Nykyinen kiintiöpakolaisista maksettava neljän vuoden laskennallinen korvausaika lyhennettäisiin kolmeen vuoteen. Muista pakolaistaustaisista maksettava kolmen vuoden korvausaika lyhennettäisiin kahteen vuoteen. Tähän ryhmään sisältyvät myös tilapäistä suojelua saavat, joilla on kotikunta.

Alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tulleiden nuorten aikuistumisen tuki päättyisi jatkossa kaksi vuotta aiemmin, eli 23-vuotiaana. Ikärajaa laskettaisiin vastaavasti kuin lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa, jota koskeva laki on tullut voimaan 1.1.2024.

Käyttämättömästä tulkkausajasta voitaisiin jatkossa periä maksu

Maahanmuuttaneelta voitaisiin jatkossa periä maksu käyttämättömästä tulkkausajasta, jos hän ei saavu kunnan tai työvoimaviranomaisen kotoutumispalveluiden tapaamiseen, eikä ilmoita siitä etukäteen. Maksu olisi yhtä suuri kuin maksu sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttämättä jääneestä tapaamisesta.

Maahan muuttaneiden äitien aseman parantamiseen esitetään viiden miljoonan euron lisäystä. Tarkoituksena on edistää maahan muuttaneiden äitien kiinnittymistä yhteiskuntaan ja tukea lasten kotoutumista. 

Nyt esitettävät muutokset tulisivat voimaan pääosin 1.1.2025, kun kotoutumispalvelut siirtyvät kokonaisuudessaan kuntien vastuulle. Aikuistumisen tuen ikärajan laskeminen tulisi kuitenkin voimaan jo 1.7.2024.

Lisätietoja:
Lue työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 3.4.2024: Hallitus esittää muutoksia kotoutumislain kokonaisuudistukseen
Päätösaineisto 
Kotoutumislain kokonaisuudistus (KOTO24) 

Takaisin uutisiin