Kotoutumislain kokonaisuudistus: kuntien vastuu kotoutumisen edistämisessä vahvistuu ja palveluiden yhteensovittaminen tehostuu 

Julkaisuajankohta 13.4.2023 12.00
Uutinen

Vuoden 2025 alussa voimaan tuleva kotoutumislain kokonaisuudistus lisää kunnan vastuuta kotoutumisen edistämisessä ja selkeyttää kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuita ja yhteistyötä. Tavoitteena on tehostaa kotoutumista ja vahvistaa maahanmuuttaneiden osallisuutta yhteiskunnassa. 

Kotoutumista edistävät palvelut järjestetään jatkossa osana uutta kunnan kotoutumisohjelmaa sekä muun muassa kunnan, hyvinvointialueen ja Kelan palveluina ja järjestöjen, yhdistysten tai yhteisöjen toimintana. Keskeistä on viranomaisten välinen yhteistyö. Erilaisten palveluiden yhteensovittaminen ja tarjoaminen helpottuvat, kun kunnan vastuulla ovat sekä kotoutumisen edistämisen, osaamisen kehittämisen että työllistymisen edistämisen palvelut. 

Kotoutumislain kokonaisuudistus tukee maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä alkuvaiheen kotoutumispalveluita. Tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, hyvinvointia ja hyviä väestösuhteita. Uudistus tulee voimaan 1.1.2025. 

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 14.4.2023. 

Kotoutumislain kokonaisuudistuksen toimeenpanoa tuetaan ohjeistuksilla työvoimaviranomaisille sekä kunnille osana TE24- ja KOTO24-kokonaisuutta. 

Lisätietoja:
Lue työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 13.4.2023: Kotoutumislain kokonaisuudistus nopeuttaa maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä  
Kotoutumislain kokonaisuudistus

Takaisin uutisiin