Lue ohjeista vuoden 2023 alussa voimaan tulevista kotoutumislain muutoksista

Julkaisuajankohta 24.1.2023 9.00
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut ohjeet kotoutumisen edistämisestä sekä kotoutumislain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille. Ohjeet on laadittu kuntien, hyvinvointialueiden sekä muiden kotoutumisen edistämisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoiden työn tueksi.

Vuoden 2023 alkupuolella lakia kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) muutetaan kahdella eri lakimuutoksella. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta (936/2022) säätää hyvinvointialueiden roolista kotoutumislaissa. Muutokset liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtymiseen kunnilta hyvinvointialuille 1.1.2023 alkaen. Laki on tullut voimaan 1.1.2023 alkaen. Kotoutumislain lisäksi muutetaan valtioneuvoston asetusta kotoutumisen edistämiseen liittyvien kunnan ja hyvinvointialueen kustannusten korvaamisesta valtion varoista (VNA 1393/2011). Asetusta muutettiin valtioneuvoston asetuksella 975/2022 1.1.2023 lukien. 

Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta (1083/2022) mukaan kotikunnan saaneet tilapäistä suojelua saavat henkilöt ovat kotoutumislain korvausten, kuntaan osoittamisen ja alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden palveluiden piirissä. Laki tulee voimaan 1.3.2023. 

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee kotoutumistoimijoiden työtä 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet kotoutumisen edistämisestä on julkaistu Mikä muuttuu vuonna 2023? -sivulla kotoutuminen.fi:ssä. Sivulle kootaan tietoa lakimuutoksista, toimijoiden tehtävistä ja yhteistyöstä. 

Kotoutuminen.fi:n verkkosivutekstit päivitetään vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun muutokset ovat tulleet voimaan. Huomioithan, että alkuvuodesta osa sisällöstä saattaa olla vanhentunutta.

Lisätietoja:
Tutustu Mikä muuttuu kotoutumisen edistämisessä 2023 -sivuun ja ohjeisiin 
Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön kirjeestä kuntien resursseista ja tehtävistä (22.11.2022)

Takaisin uutisiin