Selvitys kotikuntaoikeudesta esittää muutostarpeita tilapäistä suojelua saavia koskevaan lainsäädäntöön

Julkaisuajankohta 4.7.2022 16.37
Uutinen

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä kokoontui keskustelemaan Ukrainasta paenneiden oikeudesta kotikuntaan. Tapaamisen aiheena oli selvitys, joka koskee tilapäistä suojelua saavien edellytyksiä saada kotikunta ja siihen kuuluvat palvelut Suomesta.

Tilapäistä suojelua saavan henkilön tulee oleskella yli vuosi Suomessa, jotta hänelle voidaan myöntää kotikunta. Useimpien Ukrainasta tulleiden henkilöiden kohdalla tämä tulee ajankohtaiseksi keväällä tai kesällä 2023. Kotoutumislaki ei nykyisellään mahdollista sitä, että kunnat ja hyvinvointialueet voisivat hakea valtiolta korvauksia tilapäistä suojelua saaville järjestetyistä palveluista. 

Kotikuntaoikeutta koskevassa selvityksessä esitetään muutostarpeita tilapäistä suojelua saavia koskevaan lainsäädäntöön, jotta siirtymä vastaanottojärjestelmästä kunnallisten palveluiden piiriin olisi mahdollisimman sujuva. Selvityksessä on esitetty lakimuutosten valmistelun aloittamista välittömästi, jotta muutokset saadaan voimaan keväällä 2023.

Hallitus on alkanut valmistella tähän liittyviä muutoksia kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin. Elokuun 5. päivään asti lausuntokierroksella olevassa lakiesityksessä esitetään, että valtio voisi maksaa kunnille ja hyvinvointialueille korvauksia palveluiden järjestämisestä niille tilapäistä suojelua saaville, joille on myönnetty kotikunta.

Lue lisää: 

Sisäministeriön tiedote kotikuntaoikeutta koskevasta selvityksestä 
Kotoutuminen.fi -uutinen kotoutumislakiin esitetyistä muutoksista
 

Takaisin uutisiin