Uusi laki kotoutumisen edistämisestä nopeuttaisi maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä − lausuntokierros alkaa

Julkaisuajankohta 2.5.2022 14.50
Uutinen

Lakiesityksen tavoitteena on myös edistää maahanmuuttajien osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä yhdenvertaisuutta ja vahvistaa hyviä väestösuhteita. Kotoutumista edistävät palvelut järjestettäisiin lausuntokierrokselle lähtevän lakiesityksen mukaan osana kunnan kotoutumisohjelmaa ja muita palveluita. 

Esityksellä pyritään tehostamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä alkuvaiheen kotoutumispalveluita ja maahanmuuttajien palvelutarpeiden huomiointia sekä parantamalla ohjauksen ja neuvonnan saatavuutta. Uusi laki kumoaisi vanhan samannimisen lain. 

Esitys lisäisi kunnan vastuuta kotoutumisen edistämisestä. Kotoutumista edistävät palvelut järjestettäisiin lakiehdotuksen mukaan osana uutta kunnan kotoutumisohjelmaa sekä muina palveluina, joilla tarkoitettaisiin kunnan, hyvinvointialueen ja Kelan palveluita sekä järjestöjen, yhdistysten tai yhteisöjen toimintaa.

Sidosryhmätilaisuudet ja lausuntokierros

Kotoutumislaista järjestetään sidosryhmille suunnatut TEAMS-tilaisuudet 2.5. (suomenkielinen tilaisuus) ja 17.5. (ruotsinkielinen tilaisuus). Tilaisuuksissa avataan lakiesityksen sisältöä ja yleisöllä on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä. 

Esitys on lausuntokierroksella 2.5.–10.6.2022. Lakien on tarkoitus tulla voimaan loppuvuodesta 2024 samanaikaisesti työvoimapalvelu-uudistuksen kanssa. 

Lisätietoja:
Lue työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 2.5.2022: Uusi laki kotoutumisen edistämisestä nopeuttaisi maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä − lausuntokierros alkaa

Lausuntopalvelu.fi: Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi 

Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain uudistamista

Takaisin uutisiin