Hyppää sisältöön

Alaikäisen kotoutumissuunnitelma

Kotoutumissuunnitelma laaditaan kotoutumislain mukaan aina ilman huoltajaa saapuneelle ja oleskeluluvan saaneelle alaikäiselle maahanmuuttaneelle.

Muille alaikäisille maahanmuuttaneille kotoutumissuunnitelma laaditaan, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Alaikäisen kotoutumissuunnitelman laatimisesta vastaa kunta. TE-toimistolta tai työllisyyden kuntakokeilulta voidaan tarvittaessa pyytää neuvoa, jos nuoren henkilön lähiajan tavoitteena on työllistyminen.

Kun arvioidaan alaikäisen maahanmuuttaneen kotoutumissuunnitelman tarvetta, otetaan huomioon yksilölliset olosuhteet, alaikäisen toiveet sekä lastensuojelulain mukaisesti hänen etunsa ja kehitysvaiheensa. Kotoutumissuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen tai nuoren ja hänen huoltajansa tai edustajansa kanssa.

Alaikäisen kotoutumissuunnitelma sovitetaan yhteen perheen kotoutumissuunnitelman ja hänelle laadittavien muiden suunnitelmien kanssa. Se on laadittava paikallisten viranomaisten monialaisena yhteistyönä. Keskeisinä toimijoina ovat opetus-, nuoriso- sekä sosiaali- ja terveystoimen edustajat. Yleensä lapset ja nuoret ohjataan peruspalveluihin. Palveluja sovelletaan niin, että ne tukevat riittävästi maahan muuttaneiden lasten ja nuorten terveyttä, ikätasoon kuuluvaa kehitystä ja osallisuutta yhteiskunnassa. Suunnitelmassa otetaan huomioon myös lapsen ja nuoren oma äidinkieli ja kulttuurinen tausta.

Ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten ohella monialaisena yhteistyönä laadittavasta kotoutumissuunnitelmasta hyötyvät erityisesti yläkouluikäisinä Suomeen muuttaneet, henkilöt, joilla on vähäinen koulutausta sekä lapset ja nuoret, joiden perheissä esiintyy heidän hyvinvointiaan uhkaavia ongelmia.

Alaikäisen kotoutumissuunnitelma voi sisältää muun muassa

  • perusopintoja
  • lukio-opintoja
  • ammatillisia opintoja tai korkeakouluun johtavia opintoja
  • täydennyskoulutusta tai jatkokoulutusta
  • oman äidinkielen opetusta
  • lastensuojelutoimenpiteitä tai niiden jälkihuoltoa
  • muita sosiaali- ja terveyspalveluja (ml. mielenterveyspalvelut)
  • työpajatoimintaa
  • harrastusten ja vapaa-ajantoiminnan pariin ohjaamista
  • sosiaalisen ja yhteiskunnallisen osallistumisen vahvistamista.

Lisätietoa:
Lastensuojelulaki 
Hallintolaki 
Perheen kotoutumissuunnitelma