Julkaisu: Laadukas tulkkaus parantaa oikeusturvaa ja edistää palvelun sujuvuutta

Julkaisuajankohta 15.6.2022 10.15
Uutinen

Kotoutumisen osaamiskeskuksen julkaisun mukaan laadukas tulkkaus parantaa kaikkien osapuolten oikeusturvaa sekä edistää palveluiden sujuvuutta ja hyvän hallinnon toteutumista. Kun organisaatio hankkii ja käyttää tulkkauspalveluita, on tärkeää kiinnittää huomiota tulkkauspalvelun laatuun. Osaamiskeskus on tuottanut kaksi uutta julkaisua tulkkauksesta. Toinen julkaisu keskittyy tulkkauksen laadun varmistamiseen ja toinen on tulkkauksen käytön opaskirja, joka sisältää ohjeita tulkkitilauksen tekemiseen sekä tulkkiavusteisen tilaisuuden järjestämiseen ja toteuttamiseen.

Kotoutumisen osaamiskeskuksen julkaisun mukaan laadukas tulkkaus parantaa kaikkien osapuolten oikeusturvaa sekä edistää palveluiden sujuvuutta ja hyvän hallinnon toteutumista.  Kun organisaatio hankkii ja käyttää tulkkauspalveluita, on tärkeää kiinnittää huomiota tulkkauspalvelun laatuun. Osaamiskeskus on tuottanut kaksi uutta julkaisua tulkkauksesta. Toinen julkaisu keskittyy tulkkauksen laadun varmistamiseen ja toinen on tulkkauksen käytön opaskirja, joka sisältää ohjeita tulkkitilauksen tekemiseen sekä tulkkiavusteisen tilaisuuden järjestämiseen ja toteuttamiseen.

- Kun maahanmuutto ja sen seurauksena tulkkausta tarvitsevien ja sitä käyttävien määrä kasvaa, on tärkeää kiinnittää entistä enemmän huomiota tulkkaukseen ja saada tietoa sen saatavuuteen, käyttöön ja laatuun liittyvistä kysymyksistä sekä niihin liittyvistä haasteista ja kehittämistarpeista, sanoo osaamiskeskuksen erityisasiantuntija Varpu Taarna.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) teetti vuonna 2020 selvityksen asioimistulkkauksen nykytilasta. Selvityksessä muodostetaan kokonaiskuva erityisesti kotoutumisen yhteydessä käytettävän asioimistulkkauksen nykytilasta. Selvityksessä nousi esiin eri toimijoiden erilaiset käytännöt ja vaihteleva osaaminen tulkkauksen tilaamisessa ja käytössä sekä haasteet tulkkauksen laadun varmistamisessa. 

- Tältä pohjalta nähtiin tarpeelliseksi laatia ohjeistusta tulkkauksen käyttöön sekä siihen, miten voitaisiin paremmin varmistaa tulkkauspalveluiden ja tulkkausten laatu. 

Selvityksen ja työryhmän havaintojen mukaan kilpailutus on jopa kaikkein tärkein asioimistulkkauksen kenttää ohjaava, muokkaava ja haastava tekijä. Kilpailutuksissa painotetaan usein hintaa laadun kustannuksella. Asioimistulkkauspalveluiden kehittämisessä tuleekin kiinnittää huomiota tulkkauspalveluiden hankinta- ja seurantamenettelyyn. Tämän avulla voidaan varmistaa tulkkien ammatillinen osaaminen ja tulkkauspalveluiden prosessien sujuvuus. 

Opas ohjeistaa tulkkauspalveluiden käyttöä erityisesti kotoutumista edistävissä palveluissa

Tulkkauspalvelut muodostavat laajan kokonaisuuden, ja tulkkausta käytetään hyvin erilaisissa
tilanteissa. Opas tulkkauspalveluiden käyttöön kotoutumista edistävissä palveluissa on laadittu erityisesti kotoutumiseen liittyviin tulkkaustilanteisiin. 

Opas on tarkoitettu erityisesti viranomaisten ja muiden ammattilaisten työn tueksi. Tavoitteena on auttaa viranomaisia ja ammattilaisia tulkkauspalveluiden hankkimisessa, tulkkauksen laadun varmistamisessa, tulkkaukseen valmistautumisessa ja tulkkaustilanteessa. 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Varpu Taarna, kotoutumisen osaamiskeskus, TEM, [email protected]

Opas tulkkauspalveluiden käyttöön kotoutumista edistävissä palveluissa

Asioimistulkkauksen laatu – vinkkejä toimijoille ja hankintaan

Selvitys asioimistulkkauksen nykytilasta

Takaisin uutisiin