Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit opettajana

Opettaja kohtaa työssään eri ikäisiä maahanmuuttaneita. Opettajan roolissa on mahdollista muun muassa tukea valmiuksien ja osaamisen kehittymistä sekä tarjota oma- ja selkokielistä materiaalia. 

Lapsia ja opettaja luokkatilassa

Kotoutumiskoulutus Kotoutumiskoulutuksena järjestetään suomen tai ruotsin kielen opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä muuta opetusta, joka edistää työelämään ja jatkokoulutukseen pääsyä.
Suomen ja ruotsin opiskelu Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa suomen tai ruotsin kielessä toimivan peruskielitaidon.
Selkokieli Selkokieliset aineistot ovat hyvä apuväline esimerkiksi kielenoppimisen alkuvaiheessa, kun suomen kielen taidot eivät vielä riitä viranomaisviestinnän ymmärtämiseen.
Ruotsinkielinen kotoutuminen Laki kotoutumisen edistämisestä antaa kotoutujalle mahdollisuuden valita ensimmäiseksi kotoutumiskielekseen ruotsin tai suomen.
Lapset, nuoret ja perheet Kotoutumistyöhön lasten, nuorten ja perheiden kanssa liittyvät esimerkiksi perhelähtöisyys, lasten ja nuorten kotoutumisen tuki, alaikäisen edustaminen, jälkihuolto ja perheenyhdistäminen.
Digi- ja verkkopalvelut Suomessa on tarjolla useita monikielisiä verkko- ja digipalveluita sekä maahanmuuttaneille että kotoutumistoimijoille.

Uutisia opettajille

Talent Boost -verkkosivusto kokoaa tietoa osaajien maahanmuuton edistämisestä
29.6.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat avanneet uuden Talent Boost -verkkosivuston. Sivusto kertoo Talent Boost -verkostossa tehtävästä käytännön työstä, ohjelman tavoitteista ja toimijoista.
Inklusiivisempaa työelämää edistävä koulutus on julkaistu nyt myös verkossa
3.6.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) järjestämän Työelämän monimuotoisuuskoulutuksen videotallenteet ovat nyt saatavilla verkossa. 
Verkkokoulutus vahvistaa ammattilaisten valmiuksia tunnistaa kunniaan liittyvää väkivaltaa 
17.5.2022 | Uutinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maksuton verkkokoulutus on osa laajempaa Puutu väkivaltaan -verkkokoulua. Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus-, kasvatus- ja turvallisuusalan ammattilaiset ja opiskelijat. Tarkoituksena on vahvistaa ammattilaisten valmiuksia puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan ja tunnistaa sen eri muotoja. 
Kotoutumisen osaamiskeskus on koonnut tietoa Ukrainan tilanteeseen liittyen kotoutumistoimijoille
4.3.2022 | Uutinen
Kotoutuminen.fi-verkkopalveluun on luotu sivu, jonne on koottu tietoa ja viestintää Ukrainan tilanteeseen liittyen. Tiedot on tarkoitettu kotoutumistoimijoille ja ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen koskettamia henkilöitä. 
Työ- ja elinkeinoministeriö hakee harjoittelijaa kansainvälinen osaaminen ja työvoima -tiimiin
1.3.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö hakee korkeakouluharjoittelijaa työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton tiekartan ja Talent Boost -toimenpideohjelman toimeenpanossa ja seurannassa avustamiseen. Harjoitteluaika on noin 3–4 kuukautta ja harjoittelu alkaa huhtikuussa tai sopimuksen mukaan.
Kaikki uutiset