Hyppää sisältöön

Videosarja tukee alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laatimisessa pakolaisena Suomeen saapuneelle

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke (AMIF) on toteuttanut kolmeosaisen videosarjan, jossa kerrotaan alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman laatimisesta pakolaistaustaiselle asiakkaalle. Videosarjassa annetaan tietoa alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman merkityksestä ja sisällöstä sekä virkailijan roolista. Videoista saat myös neuvoja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseen ja asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen. 

Videosarja on tarkoitettu etenkin alkukartoituksia ja kotoutumissuunnitelmia kunnissa, TE-toimistoissa ja työllisyyden kuntakokeiluissa alkukartoituksia ja kotoutumissuunnitelmia laativille sekä hyvinvointialueilla niiden tekoon osallistuville ammattilaisille. Vuoden 2023 alusta alkaen myös hyvinvointialue voi osallistua monialaisen alkukartoituksen tai kotoutumissuunnitelman laatimiseen, jos asiakkaan palvelutarve edellyttää palveluiden yhteensovittamista. Kunta tai TE-toimisto huolehtii, että hyvinvointialue osallistuu monilaisen suunnitelman laatimiseen tarvittaessa.

Videot on tarkoitettu tukimateriaaliksi asiakastilanteisiin. Alkukartoituksen ja kotoutumissuunnitelman sisältö, vaatimukset ja viranomaisten tehtävät määritellään lainsäädännössä. 

Katso videot:

Videoilla esiintyvät KEHA-keskuksen kehittämisasiantuntijat Marjut Marttila ja Juha Lahti. Videosarjan on tuottanut Kaimana Oy vuonna 2022.  

Sylvia-hanketta rahoitti Turvapaikka,- maahanmuutto- ja kotoutumisrahasto (AMIF). Hanke päättyi 31.12.2022, ja sen toimintaa jatkaa Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelma (AMIF). 

Lisätietoa:
Lue lisää alkukartoituksesta
Lue lisää kotoutumissuunnitelmasta
Ota käyttöösi mallilomakkeet suunnitelmien laatimiseen