Ilmoittaudu mukaan kotoutumisen kumppanuusohjelman osallisuuskoulutukseen

13.12.2021 12.30
Uutinen

Kotoutumisen kumppanuusohjelma järjestää alkuvuodesta 2022 osallisuuskoulutuksen, jossa keskitytään osallisuuden ulottuvuuksiin sekä osallisuuden merkitykseen yksilöille ja yhteiskunnalle. Koulutus koostuu kolmesta koulutuskerrasta, jotka järjestetään 20.1.2022, 3.2.2022 ja 17.2.2022 klo 9-13 Zoom-yhteydellä. Koulutus on täynnä.

Osallisuuskoulutuksessa osallistujat tutustuvat sosiaalisen eriarvoisuuden riskitekijöiden moninaisuuteen ja muutokseen eri elämänvaiheissa. Koulutuksen aikana osallistujat oppivat tunnistamaan riskitekijöiden kasautumisen ja periytymisen tuottamat haasteet sekä toisaalta suojaavien tekijöiden merkityksen ja mahdollisuudet. Koulutuksen aikana osallistujat pohtivat myös, mitä hyvät väestösuhteet ja sosiaalinen ja institutionaalinen luottamus merkitsevät osallisuuden kokemukselle. 

Koulutuksessa osallistujat paneutuvat rakenteellisen eriarvoisuuden kysymyksiin ja osallisuuteen erityisesti palveluiden kehittämisen, hyvän hallintotavan ja asiakasosallisuuden keinoin. Osallistujat tutustuvat palvelumuotoilun menetelmiin, jotka edistävät osallisuutta.  

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta koulutuspäivästä 

Ensimmäinen koulutuspäivä keskittyy osallisuuteen sosiaalipoliittisena ja sosiaalipsykologisena käsitteenä, inkluusioon strategisena tavoitteena sekä osallisuuden taloudellisiin, kulttuurisiin, sosiaalisiin ja henkilökohtaisiin ulottuvuuksiin. Koulutuksen aluksi osallistujat perehtyvät myös eriarvoisuuteen ja sosiaalisiin riskeihin liittyvään tutkimuskirjallisuuteen. 

Toisella koulutuskerralla koulutuksessa paneudutaan väestösuhdepolitiikkaan, tutkimustietoon väestöryhmien välisistä jännitteistä ja hyvien väestösuhteiden edistämiseen. Kolmas koulutuskerta puolestaan siirtää huomion yksilötasolle ja käsittelee osallisuuden edistämistä ihmisten henkilökohtaisessa elämässä, yhteiskunnassa sekä yhteisessä hyvässä. Kaikkiin koulutuskertoihin liittyy ennakkotehtäviä. 

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen viimeistään 13.1.2022 mennessä

Koulutukseen voi ilmoittautua alla olevalla webropol-lomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy 13.1.2022 tai kun koulutus on täynnä. Koulutukseen mahtuu 50 osallistujaa. Jos koulutus on täynnä, voit halutessasi ilmoittautua jonotuslistalle toisella lomakkeella. Ilmoittautuminen on sitova ja osallistujien tulee osallistua kaikille koulutuskerroille.  

Kouluttajana toimii Meri-Tuulia Kaarakainen. Kaarakainen on informaatioyhteiskunnassa esiintyvästä eriarvoisuudesta väitellyt valtiotieteiden tohtori, joka toimii yrittäjänä ja julkishallinnon digitaalisten palveluiden kehittäjänä sosiaali- ja terveyssektorilla. Kaarakaisella on käytännön työssä karttunutta osaamista erilaisten asiakasryhmien huomioimisesta, asiakasosallisuudesta, palvelumuotoilusta ja yhdenvertaisuuden varmistamisesta palvelukehityksessä. Kaarakainen rakentaa koulutuskokonaisuuden yhdistäen ajankohtaista tutkimustietoa sekä opettajan koulutuksen tuottamaa pedagogista osaamista.

Lisätietoa:
Ilmoittaudu jonotuslistalle
Kotoutumisen kumppanuusohjelma 

Takaisin uutisiin