Selvitys: Alueelliset maahanmuuttaneille suunnatut palvelut edistävät työllisyyttä ja kotoutumista, mutta palveluita kannattaa kehittää

Julkaisuajankohta 5.6.2024 13.07
Uutinen

Maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden, osaamiskeskusten ja Talent Hubien juurtumista ja vakiintumista kuntiin on rahoitettu valtionavustuksilla, mutta juurtumisen tilanne ja edellytykset vaihtelevat kunnittain. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden tulevaisuus vaikuttaa varmimmilta, mutta eri kuntien palveluiden välillä on eroja palvelun järjestämisessä ja sisällöissä. Alueellisia maahanmuuttaneille suunnattuja palveluita kannattaakin kehittää jatkossa eri tavoin palvelun sisällöstä riippuen.

Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta selvityksestä, joka käsittelee maahanmuuttaneiden osaamiskeskusten, ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä Talent Hubien malleja, hyviä käytäntöjä ja toiminnan juurtumista osaksi kuntien palveluita. Palveluiden henkilöstö arvioi kaikkia palveluita pääosin onnistuneiksi ja tarpeellisiksi alueiden työllisyyden ja kotoutumisen edistämisen kannalta. Palveluissa on myös selkeitä kehittämistarpeita. 

Selvityksen mukaan ohjaus- ja neuvontapalveluita voidaan kehittää konseptoinnilla, rajaamisella ja selkeyttämällä palvelurakennetta. Osaamiskeskukset tarvitsevat joissakin tapauksissa lisää asiakkaita ja yleisemmin hyvää yhteistyötä sidosryhmien ja muiden palvelutuottajien kanssa. Selvitys osoittaa, että Talent Hub -toiminnan on kyettävä asemoimaan itsensä TE24-uudistuksen jälkeisessä kuntaorganisaatiossa niin, että toiminnan rooli hahmottuu selkeämmin ja sen tuoma lisäarvo on paremmin mitattavissa. 

Selvityksen maahanmuuttajien osaamiskeskusten, ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä Talent Hubien malleista, hyvistä käytännöistä ja toiminnan juurtumisesta osaksi kuntien palveluita on toteuttanut Innolink Group Oy ja Siirtolaisuusinstituutti työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Materiaaleina selvitystyössä käytettiin valtionavustushankkeiden raportteja sekä henkilöstölle ja sidosryhmille toteutettuja arviointikyselyitä ja laadullisia haastatteluita. Henkilöstölle ja sidosryhmille järjestettiin myös työpaja hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi ja suositusten kehittämiseksi.

Lisätietoja:
Susanna Piepponen, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, [email protected]
Laura Koskimies, tutkimuskonsultti, Innolink Group Oy, [email protected]
Selvitys maahanmuuttajien osaamiskeskusten, ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä Talent Hubien malleista, hyvistä käytännöistä ja toiminnan juurtumisesta osaksi kuntien palveluita

Takaisin uutisiin