Sisäministeriön selvityksen mukaan Suomeen paenneet ukrainalaiset ovat aiempaa kiinnostuneempia jäämään Suomeen

Julkaisuajankohta 22.3.2024 9.36
Uutinen

Sisäministeriö on julkaissut selvityksen Suomeen panneiden ukrainalaisten tilanteesta. Selvityksessä tarkastellaan ukrainalaisten tilapäistä suojelua saavien oleskelua ja työllistymistä, kotikunnan hakemista sekä tulevaisuuden suunnitelmia ja mahdollista paluuta Ukrainaan.

Selvitys pohjautuu verkossa marraskuussa 2023 toteutettuun kyselyyn, johon vastasi 1300 ukrainalaista. Kyselyyn vastanneista, joiden kotikunnan saamisen ehdot täyttyivät, 53 % oli hakenut kotikuntaa ja 28 % aikoi tehdä niin lähitulevaisuudessa. Vastaajista 36 % kertoi opiskelevansa suomea tai ruotsia ja 28 % kertoi olevansa töissä. 70 % vastaajista kertoi, että haluaisi työskennellä Suomessa.

Elämään Suomessa ollaan tyytyväisiä, mutta tilapäisen suojelun jatko aiheuttaa epävarmuutta

Vastaajat ovat pääosin tyytyväisiä elämäänsä Suomessa. Enemmistö vastaajista (82 %) kertoi, että haluaa jatkaa oleskelua samalla alueella, jossa nyt asuu. Vastaajat toivoivat lisää tietoa etenkin työllistymisestä, kielikursseista, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, asumisesta, Kelan etuuksista sekä alaikäisten oppivelvollisuudesta. Vastaajat pitivät viranomaisten viestintää kuntiin siirtymisestä ja palveluista hyvänä. 

Vastaajista 51 % pitää mahdollisena, että jää pysyvästi Suomeen, vaikka paluu Ukrainaan olisi mahdollinen. Selvityksen mukaan niiden osuus, jotka ajattelevat jäävänsä Suomeen on kaksinkertaistunut verrattuna kesäkuussa 2022 toteutettuun kyselyyn.

Euroopan unionin tilapäisen suojelun päätös on voimassa vuoden 2025 maaliskuuhun asti. Tilapäisen suojelun direktiivin mukaan tilapäinen suojelu voi kestää enimmillään kolme vuotta. Jatkosta käydään parhaillaan keskustelua EU:ssa. Selvityksen mukaan epävarmuus oleskelun jatkosta aiheuttaa vastaajissa huolta ja vaikuttaa myös kotikunnan hakemiseen ja kotoutumiseen. 

Selvitys on jatkoa kesällä 2022 tehdylle vastaavalle tutkimukselle. Selvityksen toteuttivat ukrainalaistaustaiset tutkijat Arseniy Svynarenko ja Anastasia Koptsyukh

Lisätietoja: 
Sisäministeriön tiedote selvityksestä
Selvitys: Ukrainians in Finland who fled the war: their registration in municipalities of residence and their future plans (englanniksi)

Takaisin uutisiin