Hyppää sisältöön

Kotoutumislain kokonaisuudistus

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. 

Voimassa oleva kotoutumislaki uudistetaan (kotoutumislain kokonaisuudistus, KOTO24) vastaamaan eduskunnan edellytyksiä (eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti) kotoutumisen edistämisestä. 

Eduskunta on edellyttänyt:

  • kotoutumisen nopeuttamista ja toimintojen tehostamista alkaen siitä, kun maahanmuuttanut saapuu Suomeen
  • kotoutumispalveluiden kokonaisvastuun siirtämistä kunnille
  • maahan muuttaneiden naisten työllisyyden edistämistä
  • kieliopintojen laadun parantamista ja kielikoetta
  • yritysten tarpeiden huomioimista
  • kolmannen sektorin ja vapaan sivistystyön osuuden lisäämistä.

Lisäksi toimintaympäristössä on tapahtunut ja on valmisteilla useita muutoksia (muun muassa hyvinvointialueet, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, TE-palvelut 24 -uudistus). Näillä uudistuksilla on vaikutuksia kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuisiin. Kotoutumislain uudistuksessa otetaan huomioon eduskunnan edellytykset ja muuttunut toimintaympäristö.

Kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) tavoitteena on muun muassa:

  • vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden kotoutumista
  • selkeyttää eri toimijoiden vastuita 
  • vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä
  • päivittää kotoutumislakia vastaamaan viranomaistehtävien siirtojen aiheuttamiin muutostarpeisiin.

Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Uutisia kotoutumislain uudistamisesta

Kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa koskeva hallituksen esitys on lausuntokierroksella
16.2.2024 | Uutinen
Sisäministeriö on valmistellut hallitusohjelman mukaista kansalaisuuslain uudistusta lokakuusta alkaen. Ensimmäinen uudistusta koskeva hallituksen esitys, joka koskee kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa, on lausuntokierroksella 4.3.2024 asti. Esityksellä pidennettäisiin Suomen kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa nykyisestä viidestä vuodesta kahdeksaan vuoteen.
Sisäministeriö valmistelee muutoksia perheenyhdistämiseen
8.2.2024 | Uutinen
Sisäministeriö on asettanut lakihankkeen, jonka avulla toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamisesta. Hankkeessa valmisteltavat ulkomaalaislain muutokset vaikuttaisivat esimerkiksi perheenkokoajana toimivan puolison vähimmäisrajaan ja perheenkokoajan asumisaikavaatimukseen.
Selvitys: Monikielinen yhteiskuntaorientaatio vaatii kuntien välistä yhteistyötä
25.1.2024 | Uutinen
Monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestäminen kustannustehokkaasti vaatii kuntien välistä yhteistyötä sekä ylialueellista ja valtakunnallista koordinaatiota. Etä- ja hybridiorientaatiot voisivat tukea haja-asutusalueilla asuvien maahanmuuttaneiden osallistumista. Työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa 2023 tilaama selvitys antaa suosituksia orientaation toteuttamiseen laadukkaasti ja yhdenmukaisesti eri puolilla Suomea.

Kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) liittyvät tapahtumat

Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 -webinaari
13.3.2024 - 13.3.2024
Webinaarisarja Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 tarjoaa tietoa ja tukea kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) valmistautumisessa. Kevään 2024 aikana järjestettävissä webinaareissa käydään läpi, miten kotoutumislain uudistus vaikuttaa kotoutumista edistävien toimijoiden vastuisiin ja tehtäviin.
Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 -webinaari
9.4.2024 - 9.4.2024
Webinaarisarja Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 tarjoaa tietoa ja tukea kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) valmistautumisessa. Kevään 2024 aikana järjestettävissä webinaareissa käydään läpi, miten kotoutumislain uudistus vaikuttaa kotoutumista edistävien toimijoiden vastuisiin ja tehtäviin.
Tapahtumat