Hyppää sisältöön

Kotoutumislain kokonaisuudistus

Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. 

Voimassa oleva kotoutumislaki uudistetaan (kotoutumislain kokonaisuudistus, KOTO24) vastaamaan eduskunnan edellytyksiä (eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportti) kotoutumisen edistämisestä. 

Eduskunta on edellyttänyt:

  • kotoutumisen nopeuttamista ja toimintojen tehostamista alkaen siitä, kun maahanmuuttanut saapuu Suomeen
  • kotoutumispalveluiden kokonaisvastuun siirtämistä kunnille
  • maahan muuttaneiden naisten työllisyyden edistämistä
  • kieliopintojen laadun parantamista ja kielikoetta
  • yritysten tarpeiden huomioimista
  • kolmannen sektorin ja vapaan sivistystyön osuuden lisäämistä.

Lisäksi toimintaympäristössä on tapahtunut ja on valmisteilla useita muutoksia (muun muassa hyvinvointialueet, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, TE-palvelut 24 -uudistus). Näillä uudistuksilla on vaikutuksia kotoutumisen edistämisen viranomaisvastuisiin. Kotoutumislain uudistuksessa otetaan huomioon eduskunnan edellytykset ja muuttunut toimintaympäristö.

Kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) tavoitteena on muun muassa:

  • vahvistaa työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden kotoutumista
  • selkeyttää eri toimijoiden vastuita 
  • vahvistaa monialaista yhteistyötä sekä järjestöjen ja työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä
  • päivittää kotoutumislakia vastaamaan viranomaistehtävien siirtojen aiheuttamiin muutostarpeisiin.

Uudistettu kotoutumislaki (681/2023) tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa.

Uutisia kotoutumislain uudistamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistee työperusteisen oleskeluluvan lakimuutoksia
8.9.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakimuutoksia, joilla on tarkoitus selkeyttää työttömyyden vaikutuksia työperusteisen oleskeluluvan voimassaoloon. Työperäisellä oleskeluluvalla olevien henkilöiden olisi jatkossa poistuttava Suomesta tilanteessa, jossa työsuhde päättyy eikä henkilö ole kolmen kuukauden kuluessa solminut uutta työsuhdetta. 
Työ- ja elinkeinoministeriö kerää tietoa kotoutumisen edistämisestä ja pakolaisten vastaanotosta
28.8.2023 | Uutinen
Kotoutumisen edistämisen ja pakolaisten vastaanoton rakenteet ovat muuttuneet vuoden 2023 alusta, kun hyvinvointialueet käynnistivät toimintansa. Vuoden 2023 alussa myös kotoutumislakiin on tehty muutoksia. Työ- ja elinkeinoministeriö kerää tietoa kunnilta ja hyvinvointialueilta tietoa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumista edistävien palveluiden ja toimintojen järjestämisestä ja kartoittaa kokemuksia muuttuneesta tilanteesta. Kyselyssä kartoitetaan myös, miten kunnat ovat valmistautuneet kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24).
TEM ja STM selventävät viranomaisten ohjaus- ja neuvontavelvollisuutta ja palvelussuhteiden muotoa
12.6.2023 | Uutinen
Kunnan kotoutumispalveluissa ja hyvinvointialueen sosiaalihuollon palveluissa voidaan yleisellä tasolla kuvata myös muiden viranomaisten toimintaa. Yleisneuvonnan ulkopuolella oleva ohjaus ja neuvonta kuuluvat kuitenkin toimivaltaiselle viranomaiselle. Uuteen, 1.1.2025 voimaan tulevaan kotoutumislakiin lisättiin eduskuntakäsittelyn aikana uusi säännös palveluntuottajien rikosoikeudellisesta virkavastuusta. Näistä aiheista kerrotaan työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kunnille ja hyvinvointialueille 9.6. toimitetussa kirjeessä. 

Kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) liittyvät tapahtumat

Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 -webinaari
13.3.2024 - 13.3.2024
Webinaarisarja Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 tarjoaa tietoa ja tukea kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) valmistautumisessa. Kevään 2024 aikana järjestettävissä webinaareissa käydään läpi, miten kotoutumislain uudistus vaikuttaa kotoutumista edistävien toimijoiden vastuisiin ja tehtäviin.
Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 -webinaari
9.4.2024 - 9.4.2024
Webinaarisarja Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 tarjoaa tietoa ja tukea kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) valmistautumisessa. Kevään 2024 aikana järjestettävissä webinaareissa käydään läpi, miten kotoutumislain uudistus vaikuttaa kotoutumista edistävien toimijoiden vastuisiin ja tehtäviin.
Tapahtumat