Sidosryhmätilaisuus: Kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamista koskeva hallituksen esitys

Maanantai 2.10.2023 klo 10.00 –  12.00

työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 2.10.2023 klo 10 alkaen infotilaisuuden sidosryhmille hallituksen esityksestä, jolla esitetään muutoksia voimassa olevaan kotoutumislakiin (1386/2010) ja 1.1.2025 voimaan tulevaan kotoutumislakiin (681/2023).

Aika: 2.10.2023 klo 10-12

Paikka: verkossa (Teams)

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on kirjauksia pakolaistaustaisista kunnille ja hyvinvointialueille maksettavan laskennallisen korvauksen korvausajan lyhentämisestä, tulkkauskustannusten alentamisesta, alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden aikuistumisen tuen yläikärajan laskemisesta sekä maahanmuuttajaäitien kotoutumisen edistämisestä. Näitä hallitusohjelmakirjauksia toteuttava hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi esittää muutoksia voimassa olevaa kotoutumislakiin (1386/2010) ja 1.1.2025 voimaan tulevaan kotoutumislakiin (681/2023). Muutokset koskisivat etenkin vuonna 2025 voimaan tulevaa lakia.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää hallituksen esityksestä infotilaisuuden sidosryhmille maanantaina 2.10.2023 klo 10–12. Tilaisuus järjestetään etänä Teams-yhteydellä. 

Tilaisuus on suomenkielinen. Lakihanketta esitellään ruotsinkielisessä sidosryhmätilaisuudessa perjantaina 6.10.2023 klo 9.00–11.30. Ilmoittautuminen ruotsinkieliseen tilaisuuteen avataan myöhemmin. 

Tilaisuuden avaa työvoiman maahanmuutto ja kotoutuminen -yksikön kotoutuminen-tiimin vetäjä Paula Karjalainen. Hallituksen esitystä esittelee johtava asiantuntija Mira Sinkkonen. Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä. Tilaisuus on suunnattu erityisesti kunnille ja hyvinvointialueille, mutta se on avoin myös muille kotoutumisen edistämisen toimijoille.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 27.9.2023 mennessä Webropol-lomakkeella. Tilaisuutta ei tallenneta.

Tilaisuudessa esiteltävä hallituksen esitys etenee lausuntokierrokselle syksyn aikana. Lausuntokierroksesta viestitään erikseen. 

Lisätietoja:
Ilmoittaudu tilaisuuteen 
Sidosryhmätilaisuuden kutsu 
Lue lisää lakihankkeesta (TEM018:00/2023)

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet