Hyppää sisältöön

Uutiset

Monikielinen videosarja kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta
19.3.2020 | Uutinen
Maahanmuuttajille suunnattu 7-osainen, monikielinen videosarja kertoo suomalaisen yhteiskunnan eri aiheista verotuksesta ihmisoikeuksiin. Ymmärrä Suomea -videosarja on suunnattu Suomessa asuville aikuisille maahan muuttaneille. Niitä voi käyttää koulutuksissa oppimateriaalina tai videoita voi katsoa itsenäisesti.
Etnisten suhteiden neuvottelukunnan yhdistyshaku on käynnistynyt
18.2.2020 | Uutinen
Maahan muuttaneita ja etnisiä vähemmistöjä edustavat yhdistykset, yhdyskunnat ja näiden yhteenliittymät voivat hakea 20.3.2020 mennessä jäseneksi etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) valtakunnalliseen ja alueellisiin neuvottelukuntiin. Valtioneuvosto asettaa oikeusministeriön yhteydessä toimivan neuvottelukunnan tänä keväänä seitsemännelle kaudelle vuosiksi 2020–2024.
FinMonik: Ulkomaalaistaustaiset käyvät muuta väestöä harvemmin lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla
11.2.2020 | Uutinen
Ulkomaalaistaustaisista pienempi osuus koko väestöön verrattuna käy harvemmin oman sairautensa takia lääkärin- tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore tutkimus nostaa esiin väestöryhmäkohtaisia terveyseroja, mutta tulokset antavat myös myönteisen kuvan Suomen ulkomaalaistaustaisen aikuisväestön terveydestä, hyvinvoinnista ja osallisuudesta.
Seuraa Kotoutumisen tila Suomessa -seminaaria verkossa
10.2.2020 | Uutinen
Tiistaina 11.2.2020 järjestettävässä Kotoutumisen tila Suomessa -seminaarissa esitellään työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen tammikuussa 2020 julkaiseman Kotoutumisen kokonaiskatsauksen tutkimusartikkelien tuloksia. Samalla julkaistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi 2018–2019 (FinMonik) -raportti. Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa klo 9.00–15.00.
Kotoutumisentukena.fi:n sisältöä voi näyttää nyt myös muissa verkkopalveluissa
5.2.2020 | Uutinen
Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelussa on nyt käytössä avoin rajapinta. Tämä tarkoittaa, että kotoutumisentukena.fi:n toiminta- ja tapahtumailmoituksia voi näyttää niin sanotun leijukkeen avulla myös muissa verkkopalveluissa. Käyttäjä voi itse valita, mitä ilmoituksia näytetään. Leijuke päivittyy, kun kotoutumisentukena.fi:hin tulee uusia ilmoituksia.
Haettavissa erityisavustusta maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan
4.2.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa valtionavustuksen erityisavustuksena 4 miljoonaa euroa maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. Avustuksen tavoitteena on maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkujen nopeuttaminen ja osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen hallinnonalat ylittävällä yhteistyöllä ja tukitoimilla. Haku on avoinna 4.2.–13.3.2020.
Erityisavustuksen haku maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan avataan helmikuussa
29.1.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) jakaa valtionavustuksen erityisavustusta maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. Haku avataan helmikuun alussa. Avustuksen tavoitteena on maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkujen nopeuttaminen ja osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen hallinnonalat ylittävällä yhteistyöllä ja tukitoimilla.
Kotoutumisen tila Suomessa -seminaarin ilmoittautuminen avattu
23.1.2020 | Uutinen
Kotoutumisen tila Suomessa -seminaarissa esitellään työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen tammikuussa 2020 julkaiseman Kotoutumisen kokonaiskatsauksen tutkimusartikkelien tuloksia. Samalla julkaistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi 2018–2019 (FinMonik) -raportti.
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Kotoutuminen on moniulotteinen kokonaisuus
21.1.2020 | Uutinen
Työllistyminen ei yksin ole osoitus onnistuneesta kotoutumisesta, eikä kotoutumiselle ole vain yhtä mittaria, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 21.1.2020 julkaisemassa katsauksessa.
Vuonna 2019 oleskelulupaa haettiin yleisimmin työn perusteella
20.1.2020 | Uutinen
Vuonna 2019 työ oli yleisin ensimmäisen oleskeluluvan hakuperuste. Tiedot käyvät ilmi Maahanmuuttoviraston julkaisemista vuoden 2019 vahvistetuista tilastoista. Kokonaisuudessa oleskelulupahakemusten määrä kasvoi lähes 5000 hakemuksella vuodesta 2018.
Kotoutumisen kokonaiskatsaus julkaistaan huomenna: seuraa julkistamistilaisuutta verkossa
20.1.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee Kotoutumisen kokonaiskatsauksen 21.1.2020. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää järjestörahoitusta 10 järjestölle sukupuolten tasa-arvoa edistävään työhön
16.1.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntää järjestöille yhteensä 590 000 euroa avustusta kotoutumista tukevaan työhön vuodelle 2020. Valtion erityisavustuksella rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden yhteiskuntatietoisuutta erityisesti sukupuolten tasa-arvoon, seksuaaliterveyteen, itsemääräämisoikeuteen sekä haitallisiin perinteisiin liittyvissä kysymyksissä. Rahoitettava toiminta edistää yksilön mahdollisuutta positiiviseen kasvuun ja kehitykseen sukupuolesta, iästä tai perhetilanteesta riippumatta.
Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea lisätukea vastaanoton kehittämiseen
14.1.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeen lisätukien haku on käynnistynyt. Pakolaisia vastaanottavat kunnat voivat hakea ajalla 1.1.–31.3.2020 KEHA-keskuksesta laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2019 kuntaan saapuneista pakolaisista sekä bonusrahaa uusista tai korotetuista kuntapaikkapäätöksistä. Lisäksi kunnat voivat hakea suoraan Sylvia-hankkeesta lisätukea hätätapausten vastaanottoon.
Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää maahan muuttaneiden asiakkaiden ohjausta ja palveluita kunnissa ja TE-toimistoissa
7.1.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on selvityksen avulla kerätä tietoa siitä, miten kotoutuminen työvoiman ulkopuolella oleville maahan muuttaneille on järjestetty kunnissa. Lisäksi selvitetään, missä määrin näille asiakkaille tarjotaan työelämään suuntaavia ja ohjaavia palveluita.
Kotoutumisen kokonaiskatsausta käsitellään kahdessa tapahtumassa alkuvuodesta
23.12.2019 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee Kotoutumisen kokonaiskatsauksen tammikuussa. Kokonaiskatsauksen julkistamistilaisuuden lisäksi järjestetään helmikuussa seminaari yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.
Ensimmäisen kotoutumislain voimaantulosta on 20 vuotta
4.6.2019 | Uutinen
Ensimmäinen maahanmuuttajien kotouttamista koskeva laki, laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta tuli voimaan 1.5.1999, noin 20 vuotta sitten. Nykyinen kotoutumislaki tuli voimaan vuonna 2011. Maahanmuuton ja kotoutumisen kysymykset ovat saaneet 2000-luvulla yhä enemmän näkyvyyttä myös hallitusohjelmissa. Kotoutumislain edellyttämän Valtion kotouttamisohjelman valmistumista voit jatkossa seurata kotouttaminen.fi:ssä.
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee toimenpideohjelman kotouttamistoimien uudistamisesta
29.3.2019 | Uutinen
Eduskunta edellyttää hallitukselta kokonaisvaltaista toimenpideohjelmaa kotouttamistoimien uudistamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee vuoden 2020 loppuun mennessä selontekona eduskunnalle annettavan toimenpideohjelman. Kotouttamistoimien uudistamisen lisäksi toimenpideohjelmassa arvioidaan kuluvan hallituskauden kotouttamistoimien vaikutuksia.
Osallistu seuraavan Valtion kotouttamisohjelman valmisteluun
18.3.2019 | Uutinen
Uusi hallitus hyväksyy loppuvuodesta 2019 seuraavan hallituskauden kotouttamisen painopisteet ja tärkeimmät toimenpiteet. Tämän työn valmistelu alkaa jo nyt. Valtion kotouttamisohjelman valmistelun käynnistämistilaisuus järjestetään 26.3. Helsingissä.
Kaikki uutiset