Laskennallisen korvauksen lisäosan hakuaika päättyy 30.4.2024

Julkaisuajankohta 15.4.2024 10.45
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelma tukee pakolaisten kuntiin ohjaamista ja vastaanottoa taloudellisilla lisätuilla. Kunnat ja hyvinvointialueet voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa vuonna 2023 kuntaan tai hyvinvointialueeseen kuuluvaan kuntaan saapuneiden pakolaisten vastaanotosta 30.4.2024 asti.

Laskennallisen korvauksen lisäosa on tarkoitettu pakolaisten vastaanoton ja kotoutumispalvelujen kehittämiseen kunnissa ja hyvinvointialueilla. 

Laskennallisen korvauksen lisäosaa voi hakea seuraavista vuoden 2023 aikana kuntaan tai hyvinvointialueeseen kuuluvaan kuntaan tulleista henkilöryhmistä:

  • kiintiöpakolaiset
  • turvapaikkamenettelyssä kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 87 § ja 88 §)
  • perheenyhdistämisen kautta oleskeluluvan saaneet kansainvälistä suojelua saavien perheenjäsenet ja muut omaiset (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 114 § tai 115 §)
  • yksilöllisen ja inhimillisen syyn perusteella oleskeluluvan saaneet (oleskeluluvan peruste ulkomaalaislain 52 §)

Laskennallisen korvauksen lisäosaa ei makseta tilapäistä suojelua saavista tai heidän perheenjäsenistään. 

Lisäosaa maksetaan vain ensimmäiselle todelliselle kotikunnalle tai hyvinvointialueelle, johon ensimmäinen todellinen kotikunta kuuluu.

KEHA-keskus vastaa maksatushakemusten asiatarkastuksista, maksatuspäätösten tekemisestä ja myönnettävien tukien maksatuksista. Kunnat ja hyvinvointialueet hakevat lisätukia aluehallinnon sähköisestä asiointipalvelusta osoitteessa sahkoinenasiointi.ahtp.fi. Hakemuksen liitteeksi tulee täyttää henkilöluettelo niistä henkilöistä, joista kunta tai hyvinvointialue hakee lisäosaa.

Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman lisätuet maksetaan kotoutumislain mukaisten korvausten lisänä maksettavina korvauksina AMIF-rahaston uudelleensijoittamisen erillismäärärahasta.

Lisätietoa:
Laskennallisen korvauksen lisäosa

Takaisin uutisiin