Lomautettujen määrä jatkaa kasvuaan, huippu odotettavissa alkuvuodesta 2024

Julkaisuajankohta 21.11.2023 11.45
Uutinen

Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli lokakuussa 36 894, mikä on 14 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Työttömyyttä kasvattaa tällä hetkellä etenkin lomautusten määrän kasvu.

Lokakuun 2023 lukuihin perustuvan työllisyyskatsauksen mukaan:

  • Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli lokakuussa 36 894, mikä on 14 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 16 prosenttia (5 167 henkilöä). 
    • Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrän kasvu painottuu tällä hetkellä tiettyihin kansalaisuusryhmiin: Ukrainan, Viron, Sri Lankan, Afganistanin ja Intian kansalaiset kattavat yhteensä yli puolet ulkomaalaisten työttömien määrän kasvusta edellisvuoteen nähden. Virolaisia lukuun ottamatta kasvun voidaan olettaa johtuvan ennen kaikkea siitä, että em. valtioiden kansalaisten määrä Suomessa kasvaa.
    • Työttömyyttä kasvattaa koko väestössä tällä hetkellä erityisesti lomautusten määrän kasvu. Ulkomaalaistenkin keskuudessa lomautusten määrä on kasvanut (edellisvuoteen nähden 51 %) mutta vähemmän kuin Suomen kansalaisten keskuudessa (103 %). TEM:n lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen mukaan lomautettujen määrän odotetaan saavuttavan huippunsa alkuvuonna 2024.
  • Työvoimatutkimuksen mukaan ulkomaalaisten työllisyysaste oli 68,2 % vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Ulkomaan kansalaisten kausitasoitettu työllisyysaste nousi 2,2 %-yksiköllä edelliseen neljännekseen nähden.
    • Ulkomaalaisten työllisyysaste pysytteli vuoden 2023 alkupuoliskolla selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen koronakriisiä. On kuitenkin hyvin mahdollista, että työllisyysaste lähtee heikkenevän suhdanteen vuoksi laskuun vuoden 2023 lopulla. Ulkomaalaisten työllisyysaste on Suomen kansalaisten vastaavaa suhdanneherkempi. 
    • Vuoden 2021 alusta voimaan tulleella työvoimatutkimuksen menetelmäuudistuksella näyttäisi olleen huomattavan positiivinen vaikutus ulkomaalaisten työllisyysasteen tasoon.

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin ja työvoimatutkimuksen kyselytietoihin.

Marraskuun 2023 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lisätietoja:
Työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin