Tilapäistä suojelua saavia koskevat kotoutumislain muutokset tulevat voiman 1.3.2023

Julkaisuajankohta 28.2.2023 9.30
Uutinen

Maaliskuun alusta alkaen kotikunnan saaneet tilapäistä suojelua saavat henkilöt ovat kotoutumislain mukaisten korvausten piirissä ja tilapäistä suojelua saavia, jotka täyttävät kotikunnan saamisen edellytykset, voidaan ohjata kuntapaikoille. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta tulee voimaan tiistaina 1.3.2023.

Keväästä 2023 alkaen tilapäistä suojelua saavat voivat saada kotikunnan, jos he ovat oleskelleet Suomessa vuoden ja muut kotikunnan saamisen ehdot täyttyvät. Kotoutumislakiin tehtävien muutosten tavoitteena on turvata tilapäistä suojelua saavien palvelut kunnissa ja hyvinvointialueilla. 

Kunnille ja hyvinvointialueille maksetaan jatkossa korvauksia palveluista

1.3.2023 alkaen kunnille ja hyvinvointialueille maksetaan kotoutumislain mukaisia korvauksia henkilöistä, joille on myönnetty oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella ja joille on rekisteröity ensimmäinen kotikunta väestötietojärjestelmään. Kunnalle maksettavien korvausten edellytyksenä on kotouttamisohjelma ja ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. 

Maaliskuun alusta alkaen kuntapaikalle voidaan osoittaa myös tilapäistä suojelua saava, joka täyttää kotikuntalain edellytykset kotikunnan saamisesta. Samalla kuntaan osoittamisen kohderyhmää täsmennetään, ja kuntapaikalle osoittaminen koskee ensisijaisesti kiintiöpakolaisia ja haavoittuvassa asemassa olevia. 

Kotikunnan saavat tilapäistä suojelua saavat alaikäiset ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret siirtyvät kotoutumislain mukaisen asumisen ja muun tuen piiriin. Alaikäisenä ilman huoltajaa tulleet tilapäistä suojelua saavat kotikunnan saavat lapset ja nuoret saavat siis samat asumisen ja tuen palvelut kuin kansainvälistä suojelua saavat ilman huoltajaa maahan saapunet lapset tai nuoret.

Lisätietoja: 
Mikä muuttuu kotoutumisen edistämisessä ja valtion korvauksissa 2023 -koontisivu
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta (1083/2022)

Takaisin uutisiin