Hyppää sisältöön

Kotoutuminen ja pakolaisten vastaanotto

Kotoutuminen on maahanmuuttajan yksilöllinen prosessi, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja jonka aikana maahanmuuttajan osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo yhteiskunnassa lisääntyvät. Kotoutuminen edellyttää maahanmuuttajan omaa aktiivisuutta, yhteiskunnan vastaanottavuutta sekä vastaanottavuuden kehittämistä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyönä.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotoutumista edistävän politiikan ja lainsäädännön sekä kotoutumispalvelujen yleisestä kehittämisestä, suunnittelusta, ohjauksesta ja ennakoinnista.

Kotoutumisen edistämisen painopisteet Kotoutumisen edistämistä ohjaavaan lainsäädäntöön liittyvät kotoutumista edistävät ohjelmat, monialainen yhteistyö ja eri toimijoiden väliset kumppanuudet.
Lainsäädäntö Useat lait ohjaavat kotoutumista. Muista ottaa huomioon myös palvelukohtainen lainsäädäntö.
Kumppanuusohjelma Kotoutumisen kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä.
Lapset, nuoret ja perheet Kotoutumistyöhön lasten, nuorten ja perheiden kanssa liittyvät esimerkiksi perhelähtöisyys, lasten ja nuorten kotoutumisen tuki, alaikäisen edustaminen, jälkihuolto ja perheenyhdistäminen.
Työelämä ja työperäinen maahanmuutto Työelämän vastaanottavuus vaikuttaa maahanmuuttaneiden työllistymismahdollisuuksiin. Osaajien maahanmuutto vahvistaa ja kansainvälistää Suomen yritys- ja innovaatiotoimintaa.
Palvelut Osiosta saat tietoa kotoutumista edistävistä ja monikielisistä palveluista, ruotsinkielisestä kotoutumisesta ja asiakkuuden tukemisesta.
Pakolaiset ja kansainvälistä suojelua saavat Osiossa on tietoa kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden Suomeen saapumisesta ja vastaanotosta kuntaan.
Pakolaisten vastaanotto Kuntapaikoista päättäminen ja palveluiden suunnittelu kunnissa ovat keskeisiä toimia pakolaisten vastaanotossa.
Valtion korvaukset kunnille Kunnille korvataan pakolaisten vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia. Korvauksia maksetaan muun muassa tulkkauksesta, sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksista ja laskennallisena korvauksena.
Toimijat ja tehtävät Monialainen yhteistyö kotoutumisen edistämisessä tekee työstä vaikuttavampaa. Kotoutumista edistäviä toimijoita on paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.
Työkalut toimijoille Osiosta löydät verkkokoulutukset ja -käsikirjat sekä tietoa muun muassa haitallisten käytäntöjen ehkäisemisestä. Myöhemmin osioon täydennetään päivitetyt kotoutumissuunnitelmalomakkeet.
Alueellinen yhteistyö Osiosta löydät kuntien kotouttamisohjelmat sekä lyhyesti tietoa alueiden kotoutumistyöstä.